Home Osnove Poslanec Muhammad Zakonska zveza poslanca Muhammada z Aišo – Večna ljubezenska zgodba

Zakonska zveza poslanca Muhammada z Aišo – Večna ljubezenska zgodba

Aišina poroka

Zakaj se je poslanec Muhammad ﷺ poročil z Aišo, ko je bila še tako mlada?

Za razumevanje zakonske zveze Poslanca (mir in blagoslov z njim) z Aišo je pomembno vedeti, da naših meril v sedanjem času ne moramo uporabiti za ljudi, pred več kot 1400 leti in obratno. Ko ljudje postavljajo življenja ljudi pred več kot 1400 leti v kontekst 21. stoletja kaže na to, da ne razumejo zgodovinskega konteksta ali, da se morda še niso udeležili pouka zgodovine v svojem življenju. In to je prav žalostno.

Življenje v sedmem stoletju

Ne živimo več v istem svetu. V sedmem stoletju ljudem ni bilo zagotovljeno, da bodo doživeli zrelo starost 30 let. Ljudje so odrasli zgodaj in bili pripravljeni na poroko veliko prej. Če pogledamo nazaj le nekaj sto let, vidimo, da so bili ljudje pripravljeni na zakonsko zvezo med 10. in 14. letom.

Richard A. Posner, glavni sodnik ameriškega pritožbenega sodišča piše: “Zakon, ki ureja starostno mejo za poroko, se je v Združenih Državah v tem stoletju drastično spremenil. Večina držav je kodificirala zakonsko določeno starost v devetnajstem stoletju in običajna starost je bila deset let.” [Vodnik ameriških zakonov o spolnosti, Richard A. Posner in Katharine B Silbaugh, stran 44]

Zakonske zveze v sedmem stoletju

Na prakso zgodnje poroke v času poslanca Muhammada ﷺ in Aiše ljudje niso gledali z neodobravanjem. Zgodnje poroke so bile vsakdanje za tako kristjane in jude kot za pogane.

Če bomo kritizirali zakonsko zvezo poslanca Muhammada ﷺ z Aišo, zakaj nimamo težav z angleškim kraljem Johnom, ki se je poročil z 12 letno Isabello Iz Angouleme?

Tako so pač delovale stvari v tistem času za vse.

Izobrazba in poroka

Eden izmed številnih dobrih razlogov, da se danes poročamo (oziroma soglašamo s poroko) po 18. letu je naš šolski sistem. V šolo hodimo v večini do 18. leta; včasih več, včasih nekoliko manj. Toda pri 18 letih je čas, ko imamo, mi na Zahodu, dovolj izobrazbe, da potencialno lahko delujemo v družbi – se zaposlimo, razumemo, kako stvari delujejo in se zavedamo vladnih zakonov.

Toda v preteklosti, le stoletje nazaj, je bila izobrazba zelo okrnjena. Ljudje so v se v mladih letih naučili vse, kar so morali vedeti. Aiša je bila do svoje poroke popolnoma poučena o načinih in sredstvih življenja v svoji družbi. In poleg tega, da je bila v svojem kontekstu popolnoma izobražena, se je poročila s človekom, ki ji je omogočal še nadaljno izobraževanje. Njena zakonska zveza je bila potemtakem koristna za njeno izobrazbo in ne škodljiva.

Aiša je zaradi svoje poroke postala ena največjih učenjakinj islama. Veliko od tega, kar danes vemo o islamu, je plod njenega prizadevanja.

Aišna poroka in soglasje

Upoštevati moramo tudi soglasje. Žalostno je, da večina žensk v času Aiše pri poroki ni imelo nobene besede. Ona jo je imela in ona je privolila. V islamu se zahteva soglasje ženske.

O, vi, ki verujete! Ni vam dovoljeno, da podedujete ženske proti njihovi volji in ne trpinčite jih. [Plemeniti Kuran 4:19]

Pred tem je bila zaročena z nekom drugim. Za to zaroko niso zaprosili njenega soglasja in tako je bila prekinjena.

Zrelost

Poleg tega, da je Aiša zaključila svoje izobraževanje in dala svoje soglasje, je prav tako dosegla starostno zrelost. Odrasla je zgodaj, v družbi v kateri si moral odrasti zgodaj, saj je bilo življenje precej težko in kratko. Če ne bi prihajalo do porok v času, ko je nastopila zrelost, človeštvo kot vrsta, ne bi preživelo.

Vemo tudi, da je v njenem času Aiša veljala za odraslo osebo, ker v islamu otrok sploh ne more dati svojega soglasja k zakonski zvezi ali kakršni koli zakonski pogodbi, kot je na primer poročna pogodba. Starost, pri kateri se človek lahko strinja s poroko, nastopi takrat, ko človek popolnoma odraste in doseže polno zrelost in moč, katera pride z odraslostjo. To pa se razlikuje od osebe do osebe, od časovnega obdobja do časovnega obdobja in od družbe do družbe.

Uporabite svoj kontekst

Ne moremo soditi ljudi, ki so živeli več stoletij nazaj po naših merilih. Če bi rekli, da je Aišina poroka s poslancem Muhammadom ﷺ bila neke vrste kaznivo dejanje, je kot bi rekli, da je bil Poslanec krut, ker ni dovolil, da njegovi družabniki uporabljajo Twitter. To je nesmiselno. Stvari moramo postaviti v njihov kontekst.

Tisti muslimani pa, ki menijo, da so poroke v tako rosnih letih še vedno v redu, so izgubili svoj razum. Iste točke, ki smo jih omenili, delujejo v obratnem smislu. V današnjem času ljudje ne dozorevajo tako hitro in niso pripravljeni na poroko tako zgodaj, kot v preteklosti. In vzeti Aišino poroko, kot primer je napaka in napačno predstavljanje islama, ker s tem ne upoštevamo skrajnih družbenih razlik v našem svetu sedaj in takrat.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…