Home Osnove Poslanec Muhammad O Muhammadu – poslancu islama od A do Ž

O Muhammadu – poslancu islama od A do Ž

Poslanec islama Muhammad

Skoraj vsakdo na svetu danes razpravlja o poslancu Muhammadu (naj bo mir in blagoslov z njim). Ljudje želijo vedeti, kdo točno je bil in kaj je učil. Zakaj so ga nekateri tako ljubili in drugi tako sovražili? Je sam sledil čemur je učil? Je bil svetnik? Je bil Božji poslanec? Kaj je resnica o tem človeku – Muhammadu?

Kako lahko odkrijemo resnico in ostanemo popolnoma pošteni v naši presoji?

Začeli bomo z zelo preprostimi zgodovinskimi dokazi, dejstvi kot jih je pripovedovalo na tisoče ljudi, izmed katerih so ga mnogi osebno poznali. Kar sledi temelji na knjigah, zapisih in dejanskih poročilih očividcev, ki so preštevilni, da bi tukaj navedli vse, vendar so ostali skozi stoletja ohranjeni v svoji prvotni obliki, po zaslugi tako muslimanov kot nemuslimanov.

Muhammad ibn (sin) Abdullah ibn (sin) Abdul Mutalib je bil rojen v letu 570, v Meki, današnji Savdski Arabiji in umrl leta 633 v Jatribu (današnji Medini, Savdska Arabija).

Njegova imena

Ob rojstvu mu je dedek Abdul Mutalib dal ime Muhammad, kar pomeni “tisti, ki je hvaljen” ali “tisti, ki hvali”. Kasneje so ga vsi, ki so poznali njegovo pravično in iskreno naravo imenovali “As-Siddik” (Iskren). Vedno je govoril le resnico. Prav tako so ga nekateri naslavljali z imenom “Al-Amin” (Zaupanja vreden) zaradi svoje integritete in doslednosti pri stvareh, ki so mu bile zaupane.

Ko sta se dva plemena bojevala drug proti drugemu, sta mu med bojevanjem, obe strani zaupali svoje imetje, četudi so se bojevali proti njegovemu lastnemu plemenu, ker so vedeli, da bo ohranil, kar mu je zaupano.

Vsa njegova imena opisujejo naravo človeka, katerega so hvalili zaradi njegove poštenosti, integritete in zanesljivosti.

Bil je znan tudi po tem, da se je zavzemal za spravo v odnosih in sorodstvu. Svojim sledilcem je ukazal, naj vedno spoštujejo “sorodstvene vezi” (brate, sestre in bližnje sorodnike).

To se ujema z napovedjo omenjeno v Bibliji v Evangeliju po Janezu, poglavjih 14 in 16, kjer omenja prihod poslanca poznanega kot “Duh resnice” ali “Tolažnik” ali “Zagovornik”.

Abrahamov potomec

Rojen je bil kot potomec Abrahama (mir z njim) preko njegovega prvorojenega sina Izmaela (Isma’il v arabščini) v plemenitemu plemenu Kurejš, ki so bili v tistih časih voditelji Meke. Muhammadova krvna linija sega neposredno do Abrahama (mir z njim).

To bi zagotovo lahko kazalo na izpolnitev starozaveznih napovedi (Tore) v 5. Mojzesovi knjigi (poglavje 18:15), ki omenja poslanca, kot je Mojzes izmed “njegovih bratov”

Držal se je zapovedi vsemogočnega Boga

Obdržal je zapovedi Vsemogočnega Boga, tako, kot so to v preteklosti storili njegovi pradedi in davni poslanci (naj bo mir z njimi). Tu je izjava Muhammada ﷺ medtem ko se mu je razodeval Kur’an, preko angela Gabrijela:

Reci: “Pridite, recitiral bom, kar vam je vaš Gospodar prepovedal: da ničesar in nikogar ne enačite z Njim, da s starši ravnate lepo in da ne ubijate svojih otrok zaradi revščine; Mi oskrbujemo vas in njih. In ne približujte se razvratu (sramotnim grehom, nezakonitim spolnim odnosom, itd.), ne očitnemu ne prikritemu. In ne ubijte osebe, ki jo je Allah prepovedal (ubiti), razen ko tako zahteva pravica. To vam zapoveduje, da bi lahko dojeli. [Plemeniti Kur’an 6:151]

Častil je le Enega Boga

Muhammad ﷺ je živel svoje življenje v celoti predan svojemu verovanju v enega Boga in častil le Njega, brez pridruževanja drugih ‘bogov’. To je prva zapoved v Stari zavezi (2. Mojzesovi knjigi, poglavje 20 in 5. Mojzesovi knjigi, poglavje 5) in v Novi zavezi (Evangelij po Marku, poglavje 12, verz 29).

Klical ljudi k poslušnosti Boga

Muhammad ﷺ je svojim sledilcem ukazal, naj ubogajo Vsemogočnega Allaha. Ukazal je upoštevanje Zapovedi, ki jih je preko angela Gabrijela razodel Vsemogočni Allah. Preberite spodaj eno od mnogih izjav iz Kur’ana:

“Resnično Allah zapoveduje pravičnost, dobrodelnost, obiskovanje in pomoč sorodnikom, prepoveduje pa razvrat (na primer: nezakonita spolna dejanja, neposlušnost do staršev, politeizem, laganje, lažno pričanje, krivično ubijanje itd.), zlo (tj. vse kar Božji zakon prepoveduje, na primer: politeizem vseh vrst, nevera in vsakršno zlo dejanje itd.) in zatiranje. Svetuje vam, da bi se lahko opomnili.” [Plemeniti Kur’an 16:90]

Nikoli ni častil kipov, idolov ali bogov, ki jih je ustvaril človek

Muhammad ﷺ nikoli ni sledil praksi svojega plemena v čaščenju kipov, idolov in ‘bogov’, ki jih je ustvaril človek. Svojim sledilcem je prepovedal čaščenje česarkoli drugega kot Enega pravega Boga (Allaha); Boga Adama, Abrahama, Mojzesa in vseh poslancev (naj bo mir z njimi).

Tisti, ki so dobili Knjigo (judje in kristjani), se niso razšli, dokler niso dobili jasnega dokaza. Zapovedano jim ni bilo nič drugega kot to, da častijo samo Allaha, da Mu iskreno izpovedujejo vero, da redno opravljajo molitev in dajejo zakat. To je prava vera! [Plemeniti Kur’an 98:4-5]

Preziral je lažno čaščenje kakršnih koli ‘bogov’ ali podob, ki jih je ustvaril človek ali česarkoli drugega v stvarstvu kot Boga. Sovražil je vse zapletenosti in degradacijo h kateri vodi to dejanje.

To je neposredno upoštevanje druge zapovedi v zgoraj omenjenih verzih, “Ne delaj si rezane podobe…”

Spoštoval je Božje ime in ga ne izgovarjal v prazno

Muhammad ﷺ je vedno spoštoval Božje (Allahovo) ime in ga nikoli po nemarnem izgovarjal ali ga uporabljal na kakršen koli hvalisav način.

Prav tako je prepovedal svojim sledilcem, da bi storili kaj podobnega in jih spodbujal k uporabi imen, kot so “Služabnik Vsemogočnega Boga” (Abdullah).

Učil je pravilno čaščenje Boga

Muhammad ﷺ je obdržal pravilno čaščenje in obrede svojih pradedov, Abrahama in Izmaela (mir z njima). Pozorno preberite spodnji odlomek iz drugega poglavja Kur’ana:

Ko je Allah z nekaj besedami preizkusil Abrahama in je on vse popolnoma opravil, je dejal: “Postavil te bom za vodjo ljudem.” Rekel je (Abraham): “Kaj pa nekateri od mojih potomcev?” Dejal je (Allah): “Krivičneži ne bodo deležni Moje zaveze.”

In namenili smo to Hišo za mesto vračanja, zatočišče ter varen prostor ljudem. Vzemite si mesto, na katerem je stal Abraham, za mesto molitve! In Abrahamu in Izmaelu smo zaupali, da očistita mojo Hišo za tiste, ki bodo okrog nje krožili, tam bivali, se klanjali in z obrazom na tla padali (v molitvi).

In ko je Abraham dejal: “Gospodar moj, naredi to mesto varno, oskrbi njegove prebivalce s plodovi, tiste, ki verujejo v Allaha in v Zadnji dan.” Dejal je (Allah): “In kdor ne bo veroval, mu bom dal kratek čas uživati, nato ga bom pahnil v ognjeno mučenje in grozen je tak konec.”

In ko sta Abraham in Izmael vzdignila temelje Hiše, (rekoč): “Gospodar naš, sprejmi od naju. Ti si zares Tisti, ki vse sliši, in Vsevedni.

Gospodar naš, stori, da Ti bova predana ter da bo med najinimi potomci Tebi predan narod. Pokaži nam naše obrede in nam odpusti, saj Ti resnično sprejemaš kesanje in si Najbolj usmiljen.

Gospodar naš, pošlji jim poslanca, enega od njih (in res Allah ju je uslišal, ko je poslal Muhammada ﷺ), da jim bo citiral Tvoje verze, jih poučil o Knjigi (Kur’anu) in modrosti (o Allahovih zakonih) ter jih očistil. Ti si resnično Najveličastnejši in Najmodrejši.”
Abrahamovo vero zavrača le tisti, ki sam sebe zaničuje! Posebej smo ga (Abrahama) že izbrali na tem svetu in tudi v onostranstvu bo med krepostnimi.

Ko mu je njegov Gospodar dejal: “Predan bodi,” (Beseda ‘islam’ pomeni ‘predati se’) je rekel: “Predam se (Beseda ‘musliman’ pomeni ‘tisti, ki se preda’) Gospodarju svetov.”

In to (predajo Allahu) je Abraham priporočil svojim sinovom, prav tako Jakob, (rekoč), “O sinovi moji, Allah vam je posebej izbral to vero, zato ne umrite, razen kot muslimani (predani).” (kot tisti, ki so resnično predani Božji volji). [Plemeniti Kur’an 2:124-132]

Molil je k Bogu na isti način, kot poslanci pred njim

Muhammad ﷺ je opravljal iste obrede čaščenja, kot so jih opravljali poslanci pred njim; priklon k tlom in prostriranje (polaganje obraza na tla) med molitvijo in čaščenjem. Med molitvijo se je obračal proti Jeruzalemu in svojim sledilcem naročil, naj storijo prav tako, vse dokler Allah ni poslal angela Gabrijela z razodetjem o spremembi smeri (Kible) omenjene v Kur’anu.

Zagovarjal je pravice družinskih članov

Muhammad ﷺ je zagovarjal pravice družine in še posebej poudarjal pomembnost vezi do staršev, tako do matere kot do očeta. Zagovarjal je tudi pravice novorojenih deklic, sirot in žena.

Iz Kur’ana je znano, da je Muhammad ﷺ ukazal svojim sledilcem, naj bodo prijazni in spoštljivi do svojih staršev. Naročeno jim je bilo, naj jim ne rečejo niti ‘Uf’, ko ostarijo in potrebujejo oskrbo. Kur’an pravi:

In tvoj Gospodar je določil, da ne častite nikogar drugega kot le Njega, in da nadvse lepo ravnate s starši. Če eden od njiju ali oba pri tebi dosežeta starost, jima ne reči niti “Uf.” in ju ne grajaj, temveč spoštljivo govori z njima. [Plemeniti Kur’an 17:23]

Bil je zagovornik sirot

Muhammad ﷺ je bil zagovornik sirot in novorojenih otrok. Učil je, da je skrb za sirote in preskrbovanje hrane revnim sredstvo za dosego Raja in da lahko tisti, ki ne izpolnjuje pravic drugih, pozabi, da bo vstopil v Raj. Prav tako je prepovedal običaj ubijanja novorojenih deklet, ki se je v času nevednosti odvijal pri primitivnih arabskih kulturah. Kur’an pravi, da bodo dejanja tistih, ki so vzeli življenja svojih novorojenih deklet razkrita. Pravi:

“In ko se živo zakopano deklico vpraša (praksa, katero so nekoč izvajala poganska arabska plemena), zaradi katerega greha je bila umorjena.” [Plemeniti Kur’an 81:8]

“Tistim, ki dajejo svoja premoženja ponoči in podnevi, tajno in javno, pripada nagrada pri njihovem Gospodarju. In zanje ne bo strahu in ne bodo žalovali.” [Plemeniti Kur’an 2:274]

Bil je zagovornik žensk

Muhammad ﷺ je naročil moškim, naj ne dedujejo žensk brez njihove privolitve in se z njimi ne poročajo, razen če se vzajemno strinjajo in naj se nikoli ne dotikajo njihovega premoženja ali dediščine z namenom lastnega okoriščanja.

O, vi, ki verujete! Ni vam dovoljeno, da podedujete ženske proti njihovi volji. In ne trpinčite jih, da bi tako dobili del tega, kar ste jim že dali, razen če bi storile jasen razvrat. In družite se z njimi na dostojen način. Če pa jih ne boste več marali – morda nečesa ne marate, Allah pa v tem daje veliko dobrega. [Plemeniti Kur’an 4:19]

Iz tega verza opazimo tudi, da je prepovedal splošno navado pretepanja in zlorabljanja žena (njegova lastna žena je pričala, da je ni udaril niti enkrat).

Prepovedal je zunajzakonske zveze

Nikoli ni imel zunajzakonskih spolnih odnosov in jih nikoli ni odobraval, čeprav se je to v njegovem času pogosto dogajalo. Njegovi edini odnosi z ženskami so bili znotraj zakonitih in pogodbenih zakonskih zvez z ustreznimi pričami. Njegov odnos z Aišo je bil le zakonski. Ko mu je njen oče prvič ponudil Aišino roko v zakon, je ni sprejel. Z njo se je poročil šele, ko je dosegla puberteto in ko se je za zakon lahko odločila sama. Njuno razmerje je podrobno opisala prav Aiša in sicer na najbolj ljubeč in spoštljiv način, kot par ustvarjen v Nebesih. Aiša velja za eno najpomembnejših islamskih učenjakinj in svoje življenje je preživela poročena le z Muhammadom ﷺ. Nikoli ni imela zanimanja za druge moške, niti izrekla negativne izjave zoper Muhammada ﷺ.

Naročil je moškim, naj bodo zaščitniki žensk

Muhammad ﷺ je naročil moškim, naj ‘preskrbujejo in ščitijo’ ženske; naj bodo njihove matere, sestre, žene ali hčere ali matere, sestre, žene in hčere drugih, naj so muslimanke ali ne.

Možje so nadrejeni skrbniki žensk, ker je Allah odlikoval ene nad drugimi in ker dajejo (trošijo) iz svojega imetja (za oskrbo). Zato so krepostne (ženske) ubogljive, varujejo za časa moževe odsotnosti tisto, kar je Allah ukazal varovati (njihovo čistost, moževo premoženje, itd.).

Za tiste, za katere bi se bali prevzetnosti, jih opomnite, se jih izogibajte v postelji ter jih udarite. (navedite jim jasen primer ali prispodobo, da pojasnite kaj se dogaja, preden se ločite od njih). Če pa vas ubogajo, ne ukrepajte proti njim. Resnično je Allah Vzvišen in Velik. [Plemeniti Kur’an 4:34]

Prepovedal je ubijanje otrok

Muhammad ﷺ je prepovedal ubijanje otrok zaradi strahu pred revščino in ubijanje nedolžnih ljudi.

Reci: “Pridite, recitiral bom, kar vam je vaš Gospodar prepovedal: da ničesar in nikogar ne enačite z Njim, da s starši ravnate lepo in da ne ubijate svojih otrok zaradi revščine; Mi oskrbujemo vas in njih. In ne približujte se razvratu, ne očitnemu ne prikritemu. In ne ubijte osebe, ki jo je Allah prepovedal (ubiti), razen ko tako zahteva pravica. To vam zapoveduje, da bi lahko dojeli. [Plemeniti Kur’an 6:151]

Bil je proti prešuštvovanju

Muhammad ﷺ nikoli ni prešuštvoval in svojim sledilcev narekoval, naj imajo razmerja z ženskami le znotraj zakonskih zvez in prepovedal spolne odnose zunaj zapovedi Vsemogočnega Boga.

Satan vam obljublja revščino in vam ukazuje, da delate zlo (nezakonite spolne odnose, grehe itd.) Allah pa vam obljublja, da boste deležni Njegovega odpuščanja in velikodušnosti. In Allah je Vseobsežen, Vseveden. [Plemeniti Kur’an 2:268]

Reci: “Moj Gospodar je prepovedal le razvrat (zle grehe, vse vrste nezakonitih spolnih odnosov, itd.), tako javni kot tajni, greh, nepravično napadanje, enačenje drugih z Allahom v tem, za kar On ni dal nobenega dokaza, in govoriti o Allahu tisto, česar ne veste.” [Plemeniti Kur’an 7:33]

Ne približujte se nečistovanju, zakaj to je razvrat (vsaka stvar s katero prekoračimo meje, velik greh, ki vodi v Pekel, razen, če ga Allah odpusti) in zlo početje. [Plemeniti Kur’an 17:32]

Prešuštnik se lahko poroči samo s prešuštnico ali malikovalko. In prešuštnica se lahko poroči samo s prešuštnikom ali z malikovalcem. [To pomeni, da je moški, ki se strinja s poroko oz. spolnim odnosom z malikovalko ali prostitutko, zagotovo bodisi prešuštnik, bodisi malikovalec. In ženska, ki se strinja s poroko oz. spolnim odnosom z malikovalcem ali prešuštnikom, zagotovo bodisi malikovalka, bodisi prostitutka.] Vernikom je to prepovedano. [Plemeniti Kur’an 24:3]

Tistim, ki bi radi da se širita med verniki razvrat in nemoralnost, pripadajo boleče muke na tem in na onem svetu. Allah ve, medtem ko vi ne veste. [Plemeniti Kur’an 24:19]

O, Poslanec, ko pridejo k tebi vernice in ti obljubljajo, da ne bodo poleg Allaha častile ničesar, da ne bodo kradle, prešuštvovale ne pobijaje svojih otrok in si ne bodo izmišljale laži, da svojim možem ne bodo podtikale tujih otrok in da ti v nobeni dobri stvari ne bodo odrekle poslušnosti, tedaj sprejmi njihovo zaobljubo in prosi Allaha odpuščanja zanje. Allah je zares Tisti, ki odpušča, in je Usmiljen. [Plemeniti Kur’an 60:12]

V Muhammadovem času je večina ljudi po svetu nečistovalo in prešuštvovalo, vendar on tega ni storil nikoli in svojim sledilcem prepovedal to zlo dejanje.

Prepovedal je obresti

Muhammad ﷺ je prepovedal oderuštvo in obresti za posojanje denarja, kot je to storil Jezus (mir z njim) stoletja pred njim. Zgodovina nas uči, kako obresti odžirajo premoženje in uničujejo ekonomske sisteme. Tako, kot so že učili poslanci pred njim, je Muhammad vztrajal, da so te prakse zle in da se jim moramo izogibati, če želimo doseči mir med nami in našim Stvarnikom (Allahom).

Ti, ki jedo (jemljejo) obresti, se ne bodo dvignili, razen kot tisti, ki ga je satan z dotikom dotolkel. To je zato, ker so govorili: “Obresti so enake prodaji.” Allah pa je dovolil prodajo in prepovedal obresti. Do kogar bo prišlo Gospodarjevo svarilo in s tem preneha, mu pripada, kar je bilo dotlej, in njegove zadeve pripadajo Allahu. In tisti, ki se znova vrnejo, bodo pripadniki Ognja. V njem bodo večno.

Allah uničuje obresti, povečuje miloščine in Allah ne mara nobenega nevernika, nobenega grešnika.

Zares tistim, ki verujejo, opravljajo dobra dela, vzpostavljajo molitev in dajejo zakat, pripadajo njihove nagrade pri njihovem Gospodarju, zanje ne bo strahu in ne bodo žalovali.

O vi, ki verujete! Bojte se Allaha in opustite, kar je ostalo od obresti, če ste pravi verniki.

Toda če tega ne storite, bodite prepričani, da boste v vojni z Allahom in Njegovim poslancem. Če pa se pokesate, vam pripada glavnica vašega imetja; ne delajte krivice in tudi vam se ne dela krivica. [Plemeniti Kur’an 2:275-279]

Prepovedal je igre na srečo

Muhammad ﷺ nikoli ni igral iger na srečo in jih ni dopuščal. Igre na srečo, kot obresti povzročajo izgubo premoženja, le v še hitrejši obliki.

Sprašujejo te glede vina in kockanja. Reci: “V njima je velik greh in (nekaj) koristi za ljudi. Toda njun greh je večji od njune koristi.” In sprašujejo te, kaj naj dajejo (od imetja). Reci: “Presežek.” Tako vam Allah pojasnjuje ajete, da bi lahko razmislili. [Plemeniti Kur’an 2:219]

Pred tem se na igre na srečo ni gledalo, kot na nekaj slabega, danes pa dobro vemo, kakšno škodo povzročajo družinam in celo duševnem zdravju posameznikov. Zamisel, da dobimo nekaj iz nič, ni pravilen način življenja, ki nam ga predpisujejo nauki Muhammada ﷺ.

Nikoli ni pil alkohola

Muhammad ﷺ nikoli ni pil alkohola, čeprav je bilo to za ljudi njegovega časa in kraja povsem običajna stvar.

O, vi, ki verujete! Hamr (opojne pijače ali sredstva), igre na srečo, žrtveni kamni, vedeževalske puščice so gnusne stvari, delo satana. Zato se izogibajte temu, da bi lahko bili uspešni.

Satan želi s hamrom (opojnimi pijačami ali sredstvi) in igrami na srečo med vami povzročiti sovraštvo in prezir ter vas odvrniti od omenjanja Allaha in od molitve. Mar ne boste že odnehali? [Plemeniti Kur’an 5:90-91]

Arabci so, kot večina drugih kultur v tistem času, pili alkohol brez skrbi za svoje zdravje ali za drugačno vedenje, medtem ko so bili opiti. Mnogi od njih so bili alkoholiki.

V današnjem svetu pa ni potrebno dolgih razprav o škodi in nevarnostih pitja alkohola. Poleg tega, da povzroča bolezni in uničuje zdravje, je alkohol pogosti razlog za številne prometne nesreče, katerih rezultat je materialna škoda, telesne poškodbe in smrt. Muhammad ﷺ je svojim sledilcem najprej ukazal, naj se odrečejo alkoholu le kadar so v stanju čaščenja. Kasneje je prišel močnejši ukaz, naj popolnoma opustijo pitje. Tako so zgodnji muslimani imeli čas, da so se rešili svoje zasvojenosti z alkoholnimi pijačami.

Ni širil govoric in obrekoval

Muhammad ﷺ nikoli ni širil govoric in obrekovanja in se vedno oddaljil od teh praks.

O vi, ki verujete: Če kak pokvarjenec prinese kakšno vest, jo dobro preverite, da pomotoma ne napadete kakih ljudi in potem ne obžalujete tega, kar ste storili. [Plemeniti Kur’an 49:6]

O, verniki! Moški naj se ne posmehujejo drugim, saj so lahko ti boljši od njih, pa tudi ženske naj se drugim ženskam ne posmehujejo, saj so lahko te boljše od njih. Ne žalite drug drugega z omenjanjem njihovih sramot in ne kličite se med seboj z (grdimi) vzdevki! O, kakšno zlo je grdi vzdevek po njegovem verovanju! In tisti, ki se ne pokesajo, so pravi zločinci.

O, vi, ki verujete! Izogibajte se pogostega sumničenja. Resnično so nekatera sumničenja greh. In ne vohunite ter ne opravljajte eni drugih. Mar bi kdo od vas rad jedel meso svojega mrtvega brata? To pa vi sovražite! In bojte se Allaha, saj resnično Allah sprejema kesanje in je Usmiljen. [Plemeniti Kur’an 49:11-12]

Ti nauki so v današnjem svetu zagotovo dragoceni nauki, saj skoraj da ne vsi v neki obliki sodelujemo v opravljanju ali žaljenju drugih, celo naših najbližjih sorodnikov in ljubljenih.

Njegova izjemna radodarnost

Muhammad ﷺ je bil zelo radodaren in spodbujal je ljudi, naj bodo radodarni do drugih. Prosil je ljudi, naj odpuščajo dolgove ljudi in upajo, da bodo v zameno dobili boljšo nagrado pri svojem Gospodarju (Allahu).

In če (vašega dolžnika) pesti pomanjkanje, počakajte, da bo lažje. Toda če daste miloščino (tj. odpustite dolg), je to za vas bolje, ko bi le vedeli.

In pazite se Dneva, ko se boste vrnili k Allahu, ko bo vsakemu poplačano tisto, kar je zaslužil, in nihče ne bo utrpel krivice. [Plemeniti Kur’an 2:280-281]

Spodbujal je miloščino in dobrodelnost

Muhammad ﷺ je zapovedoval plačevanje miloščine revnim in bil je zagovornik vdov in sirot ter potnikov.

“Zato ne zatiraj sirot in ne odganjaj berača” [Plemeniti Kur’an 93:9-10]

Dajajte revnim, tistim, ki so zadržani na Allahovi poti, ne morejo pa svoje oskrbe iskati po zemlji. Zanje bi nevednež zaradi njihovega preziranja prosjačenja pomislil, da so bogati. Prepoznal jih boš po njihovih znakih, ne nadlegujejo ljudi s prosjačenjem. In kar dobrega dajete, Allah za to zagotovo vé. [Plemeniti Kur’an 2:273]

Bil je najboljši učitelj

Muhammad ﷺ je učil ljudi, kako se spoprijemati z najbolj skrajnimi težavami in preizkušnjami, s katerimi se srečujemo skozi celo življenje. Menil je, da bomo le s potrpežljivostjo in ponižnim obnašanjem našli pravo rešitev in razumeli življenjske zaplete in razočaranja. Bil je najbolj potrpežljiv od vseh in bil je imeniten zgled v svoji ponižnosti. Vsi, ki so ga poznali, so morali priznati te vrline.

O, vi, ki verujete! Pomagajte si s potrpljenjem in molitvijo! Zares je Allah s potrpežljivimi. [Plemeniti Kur’an 2:153]

Pojasnil je, da je življenje le preizkušnja od Allaha:

Skušali vas bomo z nekaj strahu, lakote, izgube imetja, življenj in pridelkov. Ti pa sporoči blago vest potrpežljivim, tistim, ki, ko jih doleti kakšna nesreča, rečejo: “Mi pripadamo Allahu in k Njemu se bomo vrnili.” [Plemeniti Kur’an 2:155-156]

Redno se je postil

Muhammad ﷺ se je več dni postil, da bi se tako približal Vsemogočnemu Bogu in se odmaknil od privlačnosti tega sveta.

O vi, ki verujete! Predpisan vam je post, kot je bil predpisan tistim pred vami, da bi lahko bili bogaboječi. [Plemeniti Kur’an 2:183]

Pozival je k odpravi rasizma

Muhammad ﷺ je pozival k odpravi rasizma in sektaštva od začetka do konca svojega poslanstva. Bil je resnično mirovnik za vse čase in za vse ljudi.

O, ljudje! Resnično Smo vas ustvarili iz moškega in ženske ter vas naredili, da ste narodi in plemena, da bi se spoznali. Pri Allahu je zares najplemenitejši med vami tisti, ki je najbolj bogaboječ. Allah je zares Vseveden in je Poznavalec vsega. [Plemeniti Kur’an 49:13]

In v drugem verzu Kur’ana:

O, ljudje! Bodite vdani svojemu Gospodarju, ki vas je ustvaril iz ene osebe in od nje je ustvaril njegovo ženo ter od njiju razkropil številne moške in ženske. In bodite vdani Allahu – v čigar imenu drug drugega prosite – in pazite na sorodstvo, zakaj Allah resnično stalno bdi nad vami. [Plemeniti Kur’an 4:1]

Kur’an govori o ohranjanju dobrih odnosov in združevanju ljudi po razhodu, ko pravi:

Če se dve skupini vernikov borita med seboj, ju spravite! Če pa ena od njiju še napada drugo, se borite proti tisti, ki napada, dokler se ne podredi Allahovim predpisom. Če pa se podredi, ju pravično spravite in bodite pošteni, kajti Allah ima poštene zares rad.

Verniki zares niso nič drugega kot bratje, zato izboljšujte stanje med vašima bratoma in bojte se Allaha, da bi lahko bili deležni milosti. [Plemeniti Kur’an 49:9-10]

Učil je o Jezusu

Muhammad ﷺ je učil, da je Jezus (mir z njim) brezmadežno spočet ter čudežno rojen Mariji, katero je izbral Vsemogočni Allah nad vsemi ženskami sveta. Vztrajno je obveščal jude iz Medine, da je Jezus (mir z njim) Mesija, Kristus, tisti, katerega napoveduje Tora (Stara zaveza).

Prav tako je učil, da je Jezus z dovoljenjem Vsemogočnega Boga, storil veliko čudežev, in sicer ozdravil je gobavce, slepemu povrnil vid in povrnil življenje mrtvemu. Učil je, da Jezus ni mrtev, temveč ga je Vsemogočni Bog povzdignil k Sebi. Napovedal je, da se bo Jezus v Zadnjih dneh spet vrnil in vodil prave vernike do zmage nad zlom in nepravičnim ljudem in uničil bo Anitkrista.

Prepovedal je ubijanje

Muhammad ﷺ je prepovedal vsakršno ubijanje, tudi ko so drugi ubijali njegove sledilce, vse dokler ni prišel ukaz od Allaha, ki mi je dovoljeval bojevanje. In še takrat so bile postavljene jasne meje. Bojevati so se smeli le proti tistimi, ki so se aktivno bojevali proti muslimanom in islamu. Pa tudi takrat, samo po Allahovih strogih pravilih bojevanja.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…