Home Vprašanja Ali muslimani častijo črno škatlo (Ka’bo) v puščavi?

Ali muslimani častijo črno škatlo (Ka’bo) v puščavi?

Muslimani častijo črno škatlo Kabo

Hadž – Pogansko čaščenje Črnega kamna ali boga lune?


“Laži o islamu”

1. Zakaj muslimani molijo proti črni kocki v puščavi v Meki!
2. Zakaj poljubljajo črni kamen, ki visi na črni kocki!

Muslimani častijo samo enega Boga, brez kakršnihkoli bogov poleg Njega. To je isti Abrahamov Bog iz Biblije, pod enakimi pogoji, kot so omenjeni v 2. knjigi Stare Zaveze v desetih zapovedih: “Ne imej drugih bogov poleg mene!”

“Črni kamen” stoji na Ka’bi – zgradbi v obliki kocke na svetem mestu v meki

Poglejmo natančneje to kvadratno strukturo Ka’be (Svete hiše) v Meki v Arabiji, kjer je na njenem vzhodnem kotu, na višini prsi, postavljen Črni kamen. Vsak romar v Meki bi ga rad poljubil od trenutka, ko prispe tja. To dejanje označuje začetek “Tavafa”.

Beseda “Tavaf” je arabski glagolski samostalnik, ki pomeni krožiti, vrteti ali premikati se okoli nečesa. Romar mora sedemkrat obkrožiti Ka’bo, da zaključi Tavaf. Vsak od sedmih krogov pa se začne s poljubljanjem, če je to mogoče, ali s preprosto kretnjo proti Črnemu kamnu. Črni kamen tako služi za označitev začetka vsakega kroga. Tavaf je eden od sestavnih delov romanja (Hadža), ki se lahko izvaja tudi izven le-tega, kadarkoli, kot ločeno dejanje čaščenja. Tako je možno videti, da Ka’bo nenehno obkrožajo ljudje, podnevi in ponoči.

Resnični pomen tavafa (hoja okoli Ka’be)

Cirkulacija ali kroženje okoli Ka’be (znane tudi kot Allahove hiše) in poljubljanje kamna se v resnici štejeta za zunanji vidik Tavafa, poleg njegove notranje pomembnosti. Primerjamo ju lahko s položajem stoje, priklona, prostracije in sedenja v vsakodnevnih islamskih molitvah. Vendar molitveni položaji kot tudi kroženje okoli Ka’be skupaj s poljubljanjem kamna tvorijo zunanjo lupino zrna, ki zrno ščiti. Zrno Tavafa leži v vzvišenem pomenu romarjeve recitacije in molitev, v močnih čustvih, katera mu polnijo srce, kot so njegova skrajna ljubezen do Allaha, njegovo strahospoštovanje in njegovo upanje Vanj.

Poglejmo primer fraz Božje edinosti, katere romar izgovarja med izvajanjem svojega romanja, predvsem, ko kroži okoli Ka’be:

Lab-bejkal-lahum-ma lab-bejka, lab-bejka la šarika laka lab-bejka, in-nal-hamda van-ni’mata, laka val-mulku, la šarika lak.

Odzivam se, o, Allah, odzivam. Odzivam se Tebi, ki nimaš Sebi enakega, odzivam. Resnično Tebi pripada zahvala in blagodar in oblast, Ti nimaš Sebi enakih.

Tavaf se opravlja samo za voljo Vrhovnega Boga vesolja (Allaha) in nikoli v imenu katerega koli drugega boga, niti za voljo Črnega kamna, kot nekateri trdijo. Pomen dejanja Tavafa je v izpolnjevanju obljube romarja svojemu Gospodarju. To počne kot vernik v Enega in Edinega Boga Abrahama in Adama in Mojzesa in Jezusa in Muhammada, mir in blagoslov naj bo z vsemi njimi. Čaščenje v islamu je lahko namenjeno le Allahu in nikomur drugemu. Dejanje poljubljanja kamna ali kretnja proti Njemu med kroženjem okoli Ka’be ni nič drugega kot sledenje tradiciji Poslanca samega, ki je pojasnil, da se ne sme častiti kamna ali lune ali ničesar drugega, temveč mora biti vse naše čaščenje, vdanost in zahvala namenjeno samo Vsemogočnemu Bogu (Allahu).

Bi kamen lahko bil Bog?

Ko se je poslanec Muhammad ﷺ končno vrnil v svojo domovino, potem ko je bil iz nje izgnan več kot desetletje, je bila prva in edina stvar, ki jo je storil, da je odstranil in uničil 360 idolov in kipov, ki so stoletja vladali na tem območju. Potem, ko je uničil vse te lažne bogove, so Poslanec ﷺ in njegovi družabniki poskrbeli, da so obvestili naslednje generacije za njimi, da morajo častili samo Enega Boga, ki Ga ni mogoče shraniti v škatlo ali kamen ali kamorkoli drugam v celotnem vesolju. To je podobno tistemu, kar še vedno lahko najdemo v Svetem pismu judov in kristjanov, ko je kralj Salomon svoj tempelj posvetil Bogu, rekoč: “Nebo in nebesa Te ne morejo zajeti, kaj šele ta zgradba, ki je zgrajena s človeškimi rokami?” Ne obstaja izklesana podoba, katero bi moral romar častiti v Ka’bi ali v Haramu (svetišču) niti nikjer drugje na tej Zemlji.

Muslimani častijo Enega Boga. Čaščenje česarkoli poleg Allaha je najbolj grozen in bogokleten zločin v islamu. Glede na to, kar je izjavil Kuran, čaščenje česarkoli namesto Vsemogočnega Boga ali pripisovanje partnerjev v čaščenju, s tem, da molimo k stvarem kot so kamen, palica, skala, kost ali kaj drugega v tem obstoju, je zadnja stvar, ki bi si jo lahko katerikoli častilec Enega Boga (musliman) lahko predstavljal. Kamen nima nobene moči, da bi komurkoli naredil dobro ali povzročil škodo, poleg Allaha, Edinega božanstva človeštva. To je stvar, ki jo tisti ki se obračajo k čaščenju kamnov namesto Boga, lahko razumejo, zavestno, nevede ali figurativno; verovanje in praksa, ki je tako brezbožna kot tudi nesmiselna. Zaradi tega Črni kamen za takšne ljudi postane skrivnost in nekateri iz nevednosti odprto lažejo, da je Muhammad ﷺ razbil vsak idol, razen enega – Ka’be ali Črnega kamna.

Omar, drugi kalif, je nato odstranil vse dvome iz njihovih glav. Omar je vsem dal jasno vedeti o pomenu Črnega kamna. Medtem ko je hodil okoli Ka’be in prišel do vogala, kjer je postavljen Črni kamen, se je nagnil k njemu ter rekel:

“Nedvomno vem, da nisi nič drugega kot kamen in ne moreš nikomur škodovati ali mu koristiti. Če ne bi videl poslanca Muhammada ﷺ, kako te je poljubil, te tudi jaz ne bi poljubil.” [Sahih Buhari].

Resnična zgodba črnega kamna

Pred več kot pet tisoč leti je oče poslancev, poslanec Abraham (mir in blagoslov z njim) po Allahovem ukazu, zgradil sedanjo strukturo Ka’be. Zgradil jo je skupaj s svojim mladim sinom Izmaelom (mir z njim), prednikom Arabcev. Kuran opisuje njuno skupno prizadevanje:

In (spomni se) ko sta Abraham in Izmael vzdignila temelje Hiše (Ka’be), (rekoč): “Gospodar naš, sprejmi od naju (to prizadevanje). Ti si zares Tisti, ki vse sliši, in Vsevedni. [Plemeniti Kuran 2:127]

Oče in sin, resnična vernika v Edinega Boga, ki sta samo pod Njegovimi pogoji pokorna (muslimana), sta na ta način postavila temelje s tresočim srcem, saj so muslimani, Allahovi najbolj predani služabniki, ki se bojijo Njegovega nezadovoljstva. Medtem ko sta gradila Ka’bo, sta se bala, da Allah ne bo sprejel tega ponižnega služenja, od tod tudi njuna molitev. Kako ganljiva je takšna zvestoba in kako presunljiva je takšna ponižnost do Vsemogočnega Allaha. To je bistvo monoteizma, idealen vzorec vere in dejanj, velikih in majhnih, katerim sledijo muslimani. Ko je zgradba dosegla določeno višino, je Abraham naročil svojemu sinu, naj izbere kos kamna, ki bo označevala glavno vogalno točko. Medtem ko jo je fant iskal, se je pojavil angel Gabriel s Črnim kamnom iz Raja. Poslanec Muhammad ﷺ je rekel:

“Črni kamen se je spustil iz Nebes bolj bel od mleka, vendar so ga grehi ljudi počrnili.”

Abraham je vzel Črni kamen in ga vgradil v stavbo, kjer stoji še danes. To je kamen iz Nebes in ne iz Zemlje. Izbral ga je Allah za Svojo Sveto hišo (Ka’bo).

Tako je bila zgradba končana in Abraham in Izmael sta ponovno naslovila Allahu prošnjo, v naslednjem verzu:

“Gospodar naš, stori, da Ti bova predana ter da bo med najinimi potomci Tebi predan narod. Pokaži nam naše obrede (romanja; hadž in umra itd.) in nam odpusti, saj Ti resnično sprejemaš kesanje in si Najbolj usmiljen.” [Plemeniti Kuran 2:128]

Nato ju je Allah preko razodetja naučil romarske obrede, ki vključujejo Tavaf.

Zgodovina odkriva redek vidik

Če predpostavljamo, da je Črni kamen iz takšnih ali drugačnih razlogov neprisoten, ali sta Tavaf in romanje v tem primeru neveljavna in nična? Absolutno ne. Točno to se je v zgodovini islama že zgodilo. V takem primeru Šeriat (zakon) določa, da romar opravi svoj Tavaf brez Črnega kamna. Namesto Črnega kamna se romar dotakne mesta na vogalu Ka’be ali naredi kretnjo proti njemu in nadaljuje svoj Tavaf. Popolna odsotnost samega Črnega kamna tako ne vpliva na veljavnost Tavafa in romanja.

Ali poljubljanje predstavlja čaščenje?

Poljubljanje kamna v nobenem primeru ni njegovo čaščenja. Poljubljanje Črnega kamna ni mogoče izkriviti in predstaviti kot čaščenje idola, kajti kamen ni podoba, in samo poljubljanje, niti z malo domišljije, ne more biti čaščenje. Vsakdo lahko trdi, da muslimani častijo določen idol, vendar dejstvo ostaja, da ne častijo ničesar razen Allaha, Edinega. Idoli in njihovo čaščenje preprosto ne obstaja. Ljudje poljubljajo Biblijo na pravnih sodiščih; ali to potem pomeni, da jo častijo? Še več, starši ljubeče poljubljajo svoje otroke, brez da bi se omenjalo čaščenje.

Povabilo v islam

To je zapuščina, ki jo je zapustil poslanec Abraham vsem potomcem, da jo sprejmejo in ji sledijo, in nobeno ljudstvo, država ali narod ni izjema. Torej namesto, da bi Hadž (romanje) obravnavali kot poganski obred, zakaj se ne bi spomnili lastnega starodavnega malikovanja in sprejeli in sledili veri našega očeta Abrahama? Prišel je čas, da ti ljudje po svoji lastni volji razglasijo:

“Ni Boga, ki bi bil vreden čaščenja, razen Vsemogočnega Boga!”

Molimo k Vsemogočnemu Bogu in Ga prosimo naj jih vodi in jim omogoči, da opravijo Hadž (romanje) v Božjo hišo v Meki in redno opravljajo svoje molitve proti tej isti Hiši! Amin.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…