Home Blog Članki Kaj je Šeriatsko pravo in kako zaskrbljeni bi morali biti?

Kaj je Šeriatsko pravo in kako zaskrbljeni bi morali biti?

Šeriatsko pravo islam zakon pravica

Ljudje se bojimo tistega, česar ne razumemo in šeriatsko pravo pogosto pade v to kategorijo. Toda zakaj? Morda boste presenečeni, ko boste izvedeli, da se ne razlikuje pretirano od pozitivnih načel, katera skušamo naučiti našim otrokom, kot sta dobrota in odgovornost. Šole po vsem svetu od učencev zahtevajo, da upoštevajo kodeks obnašanja. Podjetja in organizacije imajo etične kodekse in bonton za zaposlene. Podobno ima tudi islam pravila in kodekse za svoje sledilce.

Kaj je Šeriatsko pravo?

Beseda Šeri’at dobesedno pomeni “pot” in se razume, kot pot do odrešenja. Šeriatsko pravo so islamske smernice, ki pomagajo muslimanom doseči visoke moralne standarde in etične kodekse v družbi. Zajema več, kot le preprosta pravna vprašanja. Poudarja pomen vsakodnevnih interakcij in vljudnosti z ostalimi člani družbe. Načela šeriatskega prava temeljijo na Božjih besedah iz Kur’ana in naukih poslanca Muhammada (mir in blagoslov z njim). Glavni cilji šeriatskega prava so spodbujanje pravičnega ravnanja z ženskami, otroki, sosedi, pomoči potrebnimi in celo z naravo.

Po svetu, v vseh kulturah je splošno sprejeto pravilo, da ne smemo zagrešiti umora. Ljudje na splošno sledijo pravilom in živijo po univerzalnem moralnem kodeksu. Tudi družba temelji na morali, vendar sama morala ne zadostuje, ker je le-ta subjektivna. Za muslimane te smernice in morale izvirajo od Stvarnika, zato musliman stremi k temu, da postane idealen vzornik družbi. Šeri’at tvori fiksno, objektivno navodilo za moralno etično življenje. V skladu s temi smernicami tako lahko uspevajo, ne le posamezniki, temveč tudi skupnost.

Šeriatsko pravo ni knjiga zapovedi, kakršne obstajajo v Stari zavezi. To ni pravni dokument za lov na čarovnice, in ni poziv k oboroževanju in zavračanju zahodne družbe. Je preprosto temelj za reševanje življenjskih vprašanj.

Ali šeriatsko pravo narekuje sekanja glav in rok

V nasprotju s splošnim prepričanjem šeriatsko pravo ni barbarski, nasilni niz zakonov, ki vlada z ekstremizmom. Kur’an in nauki poslanca Muhammada ﷺ so zelo jasno pravični in usmiljeni.

Bog nas obvešča v Kur’anu:

“Resnično Allah zapoveduje pravičnost, dobrodelnost, obiskovanje in pomoč sorodnikom, prepoveduje pa razvrat, zlo in zatiranje. Svetuje vam, da bi se lahko opomnili.” [Plemeniti Kur’an 16:90]

Opominja nas tudi:

In kdor stori kaj slabega ali samemu sebi stori krivico in nato poišče odpuščanje od Allaha, bo našel Allaha, da Največ odpušča in da je Najbolj Usmiljen. [Plemeniti Kur’an 4:110]

Preden se lahko nekoga spozna za krivega zločina in se ga kaznuje, je potrebno izpolniti vrsto podrobnih, dolgih pogojev. Na primer, le nekaj zahtev za obsodbo nekoga kot tata:

  • Obstajati morata dve zanesljivi pošteni priči ali pa mora obtoženi dvakrat priznati svoj zločin.
  • Obtoženec ne sme biti reven in potrebovati tisto kar je ukradel (na primer hrano in osnovna oblačila).
  • Vrednost ukradenega predmeta mora biti večja od štirih gramov zlata.
  • Predmet je bil ukraden na varnem in zasebnem kraju in lastnik ni mogel poklicati na pomoč.
  • Obtoženi lahko lastniku plača za ukraden predmet še preden sodnik izreče sodbo.

Kot vidite, Bog varuje svoje stvarstvo tako, da otežuje proces obtožbe nekega zločina. Breme dokazovanja polaga na tožilca in na na obtoženega. Kazni naj bi služile kot opomnik in motivacija za spoštovanje zakonov in vzgajanje poštenih državljanov.

Šeriatsko pravo je zgrajeno na prijaznosti in milosti

Upoštevanje načel šeriatskega prava vključuje izvajanje vsakodnevnih interakcij z dobronamernostjo in sočutjem do drugih. Kur’an zagovarja ponižnost in prijaznost, kot nas uči Bog:

“…lepo govorite z ljudmi” [Plemeniti Kur’an 2:83]

In

“… vdani sužnji Najbolj milostnega so tisti, ki hodijo po Zemlji mirno in s spokojno ponižnostjo, ko pa jih ogovorijo nevedneži, odvrnejo: “Mir z vami!” [Plemeniti Kur’an 25:63]

Islam spodbuja prijaznost tudi pri izdajanju kazni. Tisti, ki drugim vsiljujejo krutost, to stori v nasprotju z Božjimi smernicami. Islam prepoveduje nasilje in vsak napad na civiliste, ženske, otroke, mesta čaščenja, pridelke in celo živali.

Poslanec Muhammad ﷺ je dejal:

“Tisti ki so usmiljeni, bo do njih bil usmiljen Najbolj usmiljeni. Bodite usmiljeni do tistih, ki so na Zemlji in Tisti, ki je v nebesih bo usmiljen do vas.” [Tirmizi]

Šeriatsko pravo poziva državljane k spoštovanju zakona

Šeri’at pa ni neke vrste “brezplačno dovoljenje” za muslimane, da škodujejo nič hudega slutečimi muslimani ali nemuslimani. Muslimane pravzaprav drži na višjem standardu in spodbuja pravičnost in mir za vse.

Islamski zakoni od muslimanov ne zahtevajo, da zavračajo ustavo dežele, v kateri prebivajo. Tu ne gre za nadomestek vlade. Šeri’at muslimanom zapoveduje, naj upoštevajo zakone, ki so prisotni v okolišu, kjer živijo, razen, če so le-ti v nasprotju s smernicami Stvarnika.
Razlog, da večina ustav ščiti versko svobodo, je v tem, da so naši predhodniki prepoznali dobroto vere in da je nestrpnost resnični vzrok družbenega nazadovanja. Ali vidite grožnjo, ko se musliman posti v mesecu Ramadanu, podari del svojega bogastva revnim ali, ko moli petkrat na dan?

Šeri’at zagovarja pravice žensk

Šeriatski zakoni ščitijo ženske pred finančnimi bremeni in polagajo na moške odgovornost za preživljanje svojih žena in otrok, ne glede na to, ali ima ženska svoje osebne dohodke. Njeno premoženje je izključno njeno in ji ga mož, brat ali oče ne morejo nikoli odvzeti. Ta vrsta finančne neodvisnosti je nedavna pravica večine sodobnih družb.

Ženske v islamu so zelo spoštovane. Na primer, materi pripada večja čast kot očetu.

Nek človek je prišel k Poslancu ﷺ in ga vprašal:

“O Allahov Poslanec! Kdo izmed ljudi je najbolj upravičen, da z njim ravnam dobro?” Odvrnil mu je: “Tvoja mati.” Mož je vprašal: “Kdo je naslednji?” Odgovor je sledil: “Tvoja mati.” Nato je vprašal še enkrat: “Potem kdo?” In odgovor se je ponovno glasil: “Tvoja mati.” Mož je vprašal: “In kdo potem?” Poslanec mu je odgovoril: “Potem tvoj oče.”

Poslanec ﷺ je prav tako rekel:

“Najbolj popolen vernik je tisti, ki ima najboljši karakter. In najboljši izmed vas, ste tisti, ki ste najboljši do svojih žena.” [Tirmizi]

Kur’an priznava, da brez matere ni življenja in zato si matere in žene zaslužijo, da jim je v zakonski zvezi izkazano najvišje spoštovanje in skrbnost. V nasprotnem primeru ima ženska pravico zahtevati ločitev, če tako želi.

Pozitiven vpliv

Obstaja veliko muslimanov, ki svoje življenje posvečajo izboljšanju sveta z upoštevanjem šeriatskega prava. Šeri’at spodbuja pozitivne odnose in prijaznost. Je vodilo za doseganje dobrega značaja in koristi za skupnost. Zakaj se ne bi zavzeli in prebrali Kur’an, ter preučili nauke poslanca Muhammada, in videli kateri od zakonov bi po vašem mnenju pozitivno vplival na vaše življenje in okolico?

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…