Home Vprašanja O islamu Kaj se po naukih islama zgodi po smrti?

Kaj se po naukih islama zgodi po smrti?

islam o smrti

Kaj se po naukih islama zgodi po smrti? Pripravljam seznam stvari, ki jih moram opraviti preden umrem in bi vas rad vprašal za nasvet. Bi lahko prosim razložili, kaj islam pravi o smrti?


Allah Vsemogočni je Vse-Moder in Vseveden o vseh zadevah.

Za tiste, ki niso seznanjeni z nauki islama, bi pred odgovorom na vprašanje, na najbolj iskren in poglobljen način, radi predstavili nekaj osnovnih dejstev.

V Kur’anu je kratko poglavje imenovano Al-Asr, ki nosi izredno velik pomen in nam odgovarja na številne nejasnosti glede človekovega življenja in smrti. Naj poskušamo približno prevesti to poglavje v slovenski jezik.

“Pri času! Resnično je človek na izgubi, razen tistih, ki verujejo in delajo dobro, ter se spodbujajo glede resnice in se spodbujajo pri potrpežljivosti.  [Plemeniti Kur’an 103:1-3]

Iz zgoraj navedenega dela Kur’ana in verzov, ki so povezani z njim, so islamski učenjaki takole zaokrožili celoto:

Vsi smo rojeni z bistvom, katerega naj bi izpolnili pred smrtjo – čaščenje Enega in Edinega pravega Boga pod Njegovimi pogoji.

In nisem ustvaril džinnov in ljudi razen zato, da Mene častijo. [Plemeniti Kur’an 51:56]

Vsi bomo umrli in pokopali nas bodo v grob

Kur’an pravi:

Vsaka duša bo okusila smrt [Plemeniti Kur’an 29:57]

Vsi (verniki in neverniki) bomo bili ponovno ustvarjeni (obujeni) na Sodni dan. Kur’an pravi:

Resnično, prišli ste od Allaha in k Njemu se boste vrnili. [Plemeniti Kur’an]

Ali mislijo, da ne bodo bili ponovno ustvarjeni na Veliki Dan? Na Dan, ko bo vse človeštvo stalo pred Gospodarjem Svetov? [Plemeniti Kur’an]

Vsak posameznik bo prejel svojo “Knjigo Zapisov” (seznam vseh svojih dejanj).

Resnično, Zapisi zlobnih so dobro ohranjeni Zapisi. [Plemeniti Kur’an 83:7]

In Allah pravi:

Tisti, katerih (dobra) dela bodo pretehtala, bodo zares uspeli. Tisti, čigar (dobra) dela pa bodo lahka – takšni bodo pogubili sami sebe, za vekomaj bodo v Peklu. [Plemeniti Kur’an 23:102-103]

Vsak posameznik bo odgovoren za svoja dejanja. Allah pravi:

Vsak posameznik bo videl vsako dobro delo, ki ga je opravil, tudi če je težko le kot en atom. Vsak posameznik bo videl vsako zlobno delo, ki ga je naredil, tudi če je težko le kot en atom. [Plemeniti Kur’an 99:7-8]

Nihče ne bo prevzel grehov ali kazni za nikogar drugega.

Allah nobene osebe ne zadolžuje preko njenih zmožnosti. Njej pripada, kar si je dobrega zaslužila, in v pogubo ji je, kar si je slabega prislužila. [Plemeniti Kur’an 2:286]

Nihče ne bo posredoval med njim in Vsemogočnim, razen, če On tako želi.

Kdo je tisti, ki nekoga zagovarja pri Njem, razen z Njegovim dovoljenjem? [Plemeniti Kur’an 2:255]

Predstavljen jim bo njihov zadnji dom, Raj ali Pekel.

Resnično, videli boste goreči ogenj (Pekel).” [Plemeniti Kur’an 102:6]

Nihče ne bo vstopil v Raj, razen z Allahovo Milostjo.

Poslanec Muhammad ﷺ je dejal:

“Nihče ne bo vstopil v Raj, razen z Allahovo Milostjo.” Vprašan je bil: “Niti ti, Allahov Poslanec?” In odvrnil je: “Niti jaz.”

Nihče ne bo vstopil v Pekel, razen tisti, ki si ga bo zaslužil.

“Posvaril sem vas o gorečem ognju (Pekel). Vanj ne bo vstopil nihče, razen najzlobnejših.” [Plemeniti Kur’an 92:14-15]


Smrt je kot potovanje v deželo iz katere ni povratka. Zatorej, preden odpotuješ, se prepričaj, da s seboj vzameš tri stvari:

 • Osebno izkaznico
 • Prehrano, ki bo trajala za VEČNO
 • Zadostno število oblek

Osebna izkaznica (knjiga zapisov iz človekovega življenja)

Ta kategorija pokriva dve pomembni zadevi:

 • Vera (verovanje)
 • Dejanja (dobra dela)

Biti morata pravilni, da bi si lahko zagotovili lahek prehod v Naslednje Življenje in dobro mesto v Raju.

Naj začnemo z zavezo verovanja v ENEGA RESNIČNEGA BOGA in dejanji čaščenja, namenjenim samo Njemu brez partnerjev. To pomeni, da kdorkoli pride do spoznanja, da obstaja samo En Bog, ki je Edini Stvarnik, Večni Vzdrževalec in Bog vsega kar obstaja je razumel “Edinost” oziroma Tauhid v islamu.

Tauhid bomo bolje razumeli, če ga razdelimo na naslednje tri kategorije:

 • Edinost v Gospodovanju [Tauhid Al-Rububijja]
 • Edinost v Čaščenju [Tauhid Al-Uluhijja]
 • Edinost v Imenih in Karakteristikah [Tauhid Al-Asma Uas-Sifat]

Pravilno Verovanje

Tri (3) vprašanja, katera bomo bili vprašani ob Smrti:

 • Kdo je tvoj Gospodar?
  Edini sprejemljiv odgovor: Allah
 • Kaj je tvoja vera?
  Edini sprejemljiv odgovor: Islam
 • Kdo je tvoj poslanec?
  Edini sprejemljiv odgovor: Muhammad

Takoj boste našli tiste, ki bodo trdili, da to ni pravično. Konec koncev, Muhammad ﷺ je bil poslan z Allahovim sporočilom šele pred 1400 leti. Kaj pa tisti, ki so živeli pred njim in tisti, ki so živeli za njim in nikoli slišali o Allahu, islamu in Muhammadu ﷺ?

Odgovor je čisto preprost. Islam je edina prava vera, ki so jo k nam prinašali vsi Božji poslanci. Vsi so učili isto sporočilo o popolni predanosti Enemu Bogu. Če je posameznik živel svoje življenje v predanosti, podrejenosti in poslušnosti Vsemogočnemu Bogu z iskrenostjo in v miru, potem je pravzaprav živel kot musliman. Brez, da bi kadarkoli slišal za arabske izraze.

To pomeni, da bodo vsi tisti, ki so sledili Božjim poslancem, vse od Adama do Mojzesa, od Jezusa do Muhammada (mir z vsemi), oskrbljeni s pravilnimi odgovori na tri vprašanja ob smrti.

Ko bo angel smrti vzel dušo iz telesa, jo bodo angeli odnesli v nebesa k Vsemogočnemu Allahu. Allah pa bo zavrnil vsakogar, ki ne bo imel pravilnih odgovorov na zgornja vprašanja. Po zaslišanju bo njegova ali njena duša spet združena s svojim mrtvim telesom in preostanek svojega časa bo preživela v čakanju Sodnega Dne.

Prehrana (dobra dela)

Poslanec Muhammad ﷺ je takole učil svoje slednike:

“Ni izmed vernikov, tisti, ki gre zvečer spat s polnim želodcem, medtem ko je sosedov želodec prazen.”

Poslanec Muhammad ﷺ je dejal:

“Dobrodelnost je potreba vsakega muslimana.” Bil je vprašan: “Kaj pa, če nekdo nima ničesar za dati?” Poslanec je odvrnil: “Delati mora s svojimi rokami za lastno korist in potem nekaj od tega dati v dobrodelne namene.” Prijatelji so ga vprašali: “Kaj pa, če ni zmožen delati?” Poslanec je odvrnil: “Pomagati mora revnim in pomoči potrebnim.” Nadaljevali so z vprašanjem: “Kaj pa, če niti tega ne more opraviti?” Poslanec je odvrnil: “Pozivati mora druge, da opravljajo dobra dela.” Spet so vprašali: “Kaj pa če mu primanjkuje tudi tega?” Poslanec je odvrnil: “Preverjati mora sam sebe, če morda ne opravlja zlobnih del. Tudi to je dobrodelnost.”

Poslanec Muhammad ﷺje dejal:

“Vaše telo ima 360 sklepov in vsak izmed njih vsak dan potrebuje dobro delo.”

In rekel je:

“Celo srečati brata (v veri) z nasmehom je dejanje dobrodelnosti.”

Dejanja dobrodelnosti in prijaznost le za voljo Vsemogočnega. Ta dobra dela bodo spremljala osebo skozi življenje in v grobu vse do Sodnega dne. In na ta dan (Sodni dan) bodo vsi zelo jasno videli svoja dela.

Obstajata dva angela, ki zapisujeta vsa posameznikova dejanja in dela od rojstva do smrti. Angel na tvoji desni zapisuje vsa dobra dela, angel na levi zapisuje vsa slaba.

Takoj, ko oseba namerava narediti dobro delo, je zanj/zanjo dobro delo zabeleženo. In po opravljenem dobrem delu angel zapiše deset polnih dobrih del za osebo (ali 70 ali 700 ali kolikor Allah želi).

Če oseba vzpodbuja druge k opravljanju dobrih del, je enaka nagrada zabeležena zanj, ker kliče k dobrem.

Če oseba namerava narediti slabo dejanje, vendar se pravočasno ustavi, saj se zave, da ni prav, potem je eno polno dobro delo zabeleženo zanj/zanjo.

Če oseba namerava narediti slabo dejanje, vendar ne dobi priložnosti, da bi jo opravil, ni zanj zabeleženega ničesar.

Če oseba naredi slabo dejanje, angel na njegovi levi začne zapisovati njegovo/njeno slabo delo v ‘Knjigo Zapisov’, vendar ga angel na desni ustavi in prosi naj počaka, morda se bo oseba pokesala. Čez nekaj časa angel na levi ponovno začne zapisovati slabo dejanje, vendar ga angel na desni ponovno ustavi z isto prošnjo. To traja nekaj časa, in če se oseba še vedno noče pokesati Vsemogočnemu, je eno polno slabo delo zapisano na njegov račun.

Kadarkoli oseba naredi slabo dejanje mora nemudoma prositi Vsemogočnega za odpuščanje in naslediti slabo dejanje z dobrim.

Poleg tega, kadar oseba opravi obvezno molitev ob pravem času in v skladu z nauki islama, so mu vsi grehi od zadnje molitve odpuščeni.

Ko se oseba udeleži petkove molitve (Džume‘) v skladu z nauki islama, se mu odpusti vse grehe v tem tednu od zadnje petkove molitve.

Ko oseba opravi romanje v Meko v mesecu Zul Hidža (v islamskem koledarju), so mu oproščeni vsi grehi od rojstva in njegov račun je popolnoma čist. Vsa dobra dela pa ostanejo.

V primeru, ko nekdo sprejme islam, so vsa njegova/njena slaba dela odpuščena in odstranjena, vsa dobra dela pa ostanejo nedotaknjena. Oseba je čista in nedolžna kot novorojenček.Za tistega, ki sprejme islam so vsa dela (dobra in slaba) očiščena in postanejo gora dobrih del.

Oblačila (moralnost in vedenje)

Poslanec Muhammad ﷺ je dejal: Allah je dejal:

“Napovedujem vojno proti tistemu, ki je sovražen do Mojega služabnika. Moj častilec se Mi ne približa, z Meni bolj drago stvarjo, kot je opravljanje tega kar sem mu Jaz ukazal. Moj služabnik se mi še bolj približa z opravljanjem dodatnih dejanj čaščenja dokler ga ne vzljubim. Potem postanem njegov sluh, njegov vid, njegov oprijem, njegov korak in če me za karkoli prosi, mu bom to izpolnil. Če želi Mojo Zaščito, ga bom ščitil. In ničesar ne maram bolj, kot da mu vzamem dušo, saj noče umreti in Jaz ga ne želim razočarati.”

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…