Home Vprašanja Allah Od kod izvira Bog?

Od kod izvira Bog?

od kod izvira Bog

Od kod izvira Bog? Od kod je prišel?


Tako Biblija kot Kur’an nas učita, da je Bog od nekdaj obstajal in nikoli ni bilo časa, ko Ga ni bilo. Kot tak je Večen, brez začetka in brez konca. Je edini Stvarnik in Vzdrževalec vsega, kar obstaja. Ničesar in nikogar ni, ki bi bil Njemu podoben in nima Sebi enakih. Pove nam, da ni bil ustvarjen in se s svojem stvarstvu na noben način ne more primerjati. Ima številna imena in tri izmed njih so:

  • Prvi (Al-Avval)
  • Zadnji (Al-Ahir)
  • Večni in tisti h kateremu se vsi zatekajo medtem ko je on Samo-obstoječi in ne potrebuje nikogar (As-Samad)

Ni človek in nima potomcev ali naslednikov. On ni tisto, kar ustvarja, niti ni primerljiv z njim.

Vedno je obstajal in nikoli ni bil ustvarjen, saj ni kot svoje stvarstvo, niti mu ni podoben na noben način.

Poslanec Muhammad (mir in blagoslov z njim) je nekoč razložil, da hudič pride do človeka in mu postavlja vprašanja o stvarstvu, “Kdo je ustvaril to in ono?” na katerega odgovor je Allah, vse dokler ne vpraša, “kdo je ustvaril Allaha?” V tem primeru nam je Poslanec svetoval, naj prekinemo naš tok misli. Očitno je, da je Bog, pravi Bog, Večen in ne potrebuje Stvarnika.

Kur’an nam pove:

Allah, ni drugega boga razen Njega, Večno-živi Samo-obstoječi Vzdrževalec vsega! Ne prevzameta Ga ne dremež ne spanec. Pripada Mu vse, kar je na nebesih, in vse, kar je na Zemlji. Kdo je tisti, ki nekoga zagovarja pri Njem, razen z Njegovim dovoljenjem? On (Allah) ve, kaj je bilo pred njimi in kaj bo za njimi; in ne morejo obvladovati delčka Njegovega znanja, razen toliko, kolikor sam hoče. Njegov Kursi (stol ali mesto stopal) obdaja nebesa in Zemljo in ohranjanje le-teh Mu ni težko. In On je Najvišji, Veličastni! [Ta verz se imenuje Ajet Al-Kursi.] [Plemeniti Kur’an 2:255]

Ta verz resnično predstavlja celovito predstavitev Boga, ne da bi Ga skušali definirati s primerjavo z Njegovim stvarstvom, temveč kot Popolnega v vseh Njegovih lastnostih in značilnostih.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…