Home Osnove Islam Preprosti vodnik za spoznavanje islama za začetnike

Preprosti vodnik za spoznavanje islama za začetnike

Spoznaj-Islam

Islam je najhitreje rastoča vera na svetu. Takorekoč 2 milijardi svetovnega prebivalstva je muslimanov. Kljub temu, mnogo ljudi ni dodobra spoznalo islama. V nadaljevanju je pojasnjenih nekaj najpogosteje zastavljenih vprašanj ljudi o muslimanskem verovanju in prakticiranju vere.

Kaj je islam?

Islam je arabska beseda za podreditev/predanost. Glede na kontekst, islam pomeni podreditev Božji volji pod Njegovimi pogoji. S to enostavno definicijo razumemo, da so celotno vesolje, planeti, drevesa in živali v ‘stanju islama’ oziroma v podpreditvi Božji volji, saj je naravne zakone, po katerih se ravnajo, zanje določil On.

Ljudje smo edinstveni, saj se vsak zase odloča ali bo izpolnjeval Božje zapovedi ali ne.

Nasprotno od krščanstva ali budizma, islam imena ni posvojil od določene osebnosti, niti od skupine ljudi kot hinduizem in judovstvo. Islam je zgolj in popolnoma v skladu z Božjimi zahtevami, zatorej ni le vera, temveč način življenja.

Kdo je musliman?

Musliman je pripadnik islama. Postavljanje predpone “mu” na začetku besede v arabščini je podobno postavljanju končnice “ec” na koncu slovenske besede. V slovenščini je tako tisti, ki kmetuje, kmetovalec, tisti, ki dela, delavec in tisti, ki gradi, gradbinec. Podobno je tako v arabščini nekdo, ki prakticira islam, musliman.

Kdo je Allah?

“Allah” je arabski izraz za Enega Pravega Boga. Gre za isto besedo, ki jo za Boga uporabljajo arabsko govoreči judje in kristjani. Allah je Eden, brez družabnikov. On je Večni Stvarnik vsega, kar obstaja. Nima otrok, niti ni sam rojen. Ni duh, človek, krogla energije ali kaj podobnega, z Njim ni prav nič primerljivega.

Kdo je poslanec Mohammad ﷺ?

Mohammad (Naj sta mir in blagoslov z njim) je bil rojen leta 570 v mestu Meki na Arabskem polotoku. Od časa svoje mladosti, je veljal za najbolj iskreno in zanesljivo osebnost. Čeprav je živel v kulturi čaščenja idolov, je v srcu vedno vedel, da obstaja samo en Bog. Pri svojih 40 letih ga je Bog izbral za glasnika vere in poslednjega poslanca, ki bo ljudem prenašal sporočilo Božje volje. Njegovo poslanstvo je bilo še posebej pomembno, ker za njim ni bilo drugega poslanca.

Mohammad ﷺ je bil zadnji in poslednji Božji glasnik v dolgi vrsti glasnikov, od katerih so mnogi znani iz krščanskih in judovskih tradicij, kot so Adam, Noe, Abraham, Jakob, Mojzes, David, Salomon, Janez Krstnik in Jezus (Naj je mir z vsemi njimi).

Mohammad ﷺ se je v 23 letih svojega poslanstva soočal s stisko in nasprotovanjem, da je svojim privržencem prenesel Božja navodila.

Kaj je Kuran?

Kuran je dobesedna Božja beseda, ki jo je, tekom svojega poslanstva, postopoma prejemal Mohammad ﷺ . Kuran, obsegajoč smernice za vsak vidik življenja, je Božje zadnje in poslednje razodetje človeštvu. Skozi človeško zgodovino so bili poslani številni poslanci, ki so ljudem posredovali razodeta sporočila. Skozi generacije pa ljudje spreminjajo in preoblikujejo sporočila, z dodajanjem ali odvzemanjem od tistega, kar je bilo prvotno razkrito, do točke, ko je bistvo sporočila izgubljeno. Sčasoma bi prišel drug poslanec, da popravi prejšnje sporočilo. Vsa prejšnja razodetja so bila prepuščena v skrb ljudem, da jih varujejo, a ker je Koran končno razodetje, je sam Bog zagotovil njegovo ohranitev.

Mohammadovi sodobniki so si besede Kurana zapomnili in zabeležili točno tako, kot so bile citirane. Kuran je do zadnje črke ostal nespremenjen od njegovega razkritja pred 1400 leti.

Kaj so hadisi?

Hadisi so zbirka zabeleženih dejanj in izrekov poslanca Mohammada ﷺ . Predstavljajo zgled Mohammada ﷺ, z ponazoritvijo njegovega življenja, splošnih lastnosti do najmanjših podrobnosti njegovih dejanj, pa tudi stvari, ki jih je povedal, kot so nasveti, opozorila ali razlage Kurana. Celotno znanje, ki ga pridobimo iz hadisov, tvori sunnet (tradicijo poslanca Mohammada ﷺ), kateri želijo slediti vsi muslimani.

Kako živeti življenje po Božji volji?

To je precej obširno vprašanje, toda na srečo je odgovor pravzaprav zelo preprost:

BERITE KURAN!

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…