Ste kdaj razmišljali o tem, kaj pomeni beseda islam v slovenščini? Islam pomeni 5 stvari:

1. Predaja

To je razumljivo iz verza v Kur’anu – Allah pravi:

Resnično je prava vera pri Allahu islam! [Plemeniti Kur’an 3:19]

Ta predaja zahteva popolno podreditev enemu in edinemu Bogu.

2. Pokornost

Pri Gospodarju tvojem, ne bodo verjeli, vse dokler ne sprejmejo tebe (Muhammad ﷺ) za razsodnika v medsebojnih sporih; in nato pri njih ne bo prav nikakršnih zadržkov glede tvoje razsodbe in se bodo vdano predali. [Plemeniti Kur’an 4:65]

Po predaji muslimanska vera od muslimana zahteva popolna pokornost in Allah za to postavlja določene pogoje, ki jih musliman lahko razume. Musliman pri tem nima nobene izbire, kot pravi Allah v naslednjem verzu:

 “Za vernike, za moške in ženske, ni primerno, da ko Allah in Njegov poslanec odredita zadevo, ravnajo po svojem mnenju.” [Plemeniti Kur’an 33:36]

Karkoli Allah in Njegov poslanec določita, kot pot islama, je za vernika, moškega in žensko, obvezno, da temu sledi. Vernik mora zavestno, vedno služiti Allahu.

3. Poslušnost

“In ubogaj Allaha in Njegovega Poslanca.” [Plemeniti Kur’an 3:132]

“O vi, ki verujete! Pokoravajte se Allahu in pokoravajte se Poslancu ter vodjem izmed vas! Če pa se zaradi kakšne zadeve sporečete, se glede nje vrnite Allahu in Njegovemu poslancu, če zares verujete v Allaha in v Zadnji dan. Tako je bolje in posledice so lepše.” [Plemeniti Kur’an 4:59]

“Kdor se pokorava Poslancu, se je že pokoril Allahu. Kdor pa se obrne proč – Mi te nismo poslali, da boš njihov čuvaj. [Plemeniti Kur’an 4:80]

To pomeni, da se je treba vesti v skladu s tem, kar nam je predpisal Allah (v Kur’anu) in k čemur nas je Njegov poslanec Muhammad spodbujal v njegovi Sunni (njegov način življenja in nauki, ki poosebljajo Kur’an).

Po predaji svoje svobodne volje Allahu in potrditvi pogojev predaje je za muslimana obvezno, da se drži teh pogojev in jih prakticira. Njegova ali njena obveznost je, da se kar najbolj potrudi ubogati Allahove ukaze in nauke Poslanca Muhammada ﷺ.

4. Iskrenost in čista namera

Srce mora biti čisto in pošteno. Allah je “Čisti” in sprejme le to, kar je čisto. Poslanec ﷺ je rekel:

“Zares, dejanje je nagrajeno glede na namero. In vsakdo bo imel nagrado glede na to, kaj je nameraval.”

Iskrena namera je ključ do uspeha ali poraza vsakega muslimana. Vse, kar musliman naredi, mora biti narejeno za voljo Allaha in ne za priložnost bahanja ali iskanja pozornosti. Če dejanje vsebuje le kanček ponosa ali bahanja, namesto želje storiti to za voljo Allaha, potem bo na Sodnem Dnevu celotno dejanje zavrnjeno, saj Allah želi očistiti naše namere in naša dejanja.

5. Mir

“Mir” (Salam) je omenjen na mnogih mestih v Kur’anu in je zagotovo najbolj iskano stanje v življenju vsakega človeka na tem svetu.

“As-Salam” (Vir miru) je eden izmed atributov, s katerim se je opisal Allah v Kur’anu:

“On je Allah, Tisti, poleg Katerega ni drugega boga, Največji Vladar, Najsvetejši, Najpopolnejši, Tisti, Ki izpolnjuje obljube, Tisti, Ki nad vsem bedi, Najveličastnejši, Najsilnejši, Najbolj Vzvišen. Vzvišen je Allah nad tem, kar si jemljejo poleg Njega (za boga).” [Plemeniti Kur’an 59:23]

Vsi se trudimo doseči vsaj neke vrste mir v naših življenjih. In pod pogojem, da so izpolnjeni tudi ostali štirje pogoji, je mir neizbežen rezultat za tistega, ki resnično išče Allahovo zadovoljstvo.

Torej, ko se je on ali ona predal/a in pokoril/a ter ubogal/a Allaha v popolni iskrenosti, je kot rezultat dosegel/a mir v tem življenju in v naslednjem.

To pa ne namiguje na to, da jim Allah ne bo poslal preizkušnje; to moramo dobro razumeti. Tistega, ki ga ima Allah rad, vedno preizkuša. Oseba, ki bo uspešna v tem in naslednjem življenju, bo preizkušena, kot pravi Allah:

“Ali ljudje mislijo, da jih bomo pustili govoriti: “Verujemol”, in ne bodo podvrženi skušnjavi? Mi smo resnično preizkušali že tiste pred njimi. Allah zagotovo ve, kdo govori resnico in kdo laže.” [Plemeniti Kur’an 29:2-3]

Ko se enkrat ponižamo, se znebimo našega egoizma in se podredimo Allahu, le Njemu, v veri in dejanjih, bomo zagotovo občutili mir v naših srcih. In kadar čutimo mir v srcu, to posledično prinese tudi mir v zunanjem okolju.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…