Home Osnove Znanost Kur’an o razvoju človeškega zarodka, pred več kot 1400 leti

Kur’an o razvoju človeškega zarodka, pred več kot 1400 leti

znanost v kur'anu

V plemenitem Kur’anu Bog govori o stopnjah razvoja človeškega zarodka:

“Zares smo ustvarili človeka iz bistva Zemlje, potem smo ga kot kapljo semena postavili na varno mesto. Potem smo iz kaplje semena naredili Alaka (pijavka, viseča snov, krvni strdek), iz Alaka smo naredili Mudga (prežvečena substanca)… ” [Plemeniti Kur’an 23:12-14]

Dobesedno ima arabska beseda Alaka tri pomene:

  • pijavka
  • viseča snov
  • krvni strdek.

Primerjava zarodka s pijavko

Če primerjamo pijavko z zarodkom v Alaka stopnji, najdemo med njima podobnosti. [The Developing Human stran 8]

Zarodek na tej stopnji dobiva hrano iz materine krvi, podobno kot pijavka, ki se hrani s hrano drugih. [Human Development as Described in Quran and Sunnah stran 36]

Viseča snov

Drugi pomen besede Alaka je “viseča snov”. Visenje zarodka med Alaka stopnjo v maternici povsem ustreza tem opisu.

Zaroden podoben krvnemu strdku

Tretji pomen besede Alaka je “krvni strdek”. Zaradi prisotnosti velike količine krvi v zarodku med Alaka stopnjo, so zunanji videz zarodka in njegove ovojnice podobne krvnemu strdku. V tej stopnji zarodka, kri v zarodku ne kroži, vse do tretjega tedna starosti. Kot tak, je enak krvnemu strdku.

Ob analizi diagrama primitivnega kardiovaskularnega sistema v zarodku med »Alaka« stopnjo, opazimo, da je zunanji videz zarodka in njegovih ovojnic zaradi prisotnosti velike količine krvi v zarodku podoben krvnemu strdku. [The Developing Human, stran 65]

S tem se vsi trije pomeni besede Alaka točno ujemajo z opisom zarodka med »Alaka« stopnjo.

Zarodek podoben prežvečeni snovi

Naslednja stopnja, ki je omenjena v verzu, je stopnja Mudga. Arabska beseda Mudga pomeni “prežvečena snov”. Če bi nekdo vzel kos žvečilnega gumija, ga prežvečil v svojih ustih in ga nato primerjal z zarodkom v Mudga stopnji, bi lahko prišel do zaključka, da je zarodek v tej stopnji podoben prežvečeni snovi. To je zaradi prasegmentov na hrbtu zarodka, ki so “do neke mere podobni zobnim sledem v prežvečeni snovi”.

Poraja se nam vprašanje, kako je lahko Muhammad (mir in blagoslov z njim) vse to vedel pred štirinajstimi stoletji, če so to znanstveniki z uporabo napredne opreme in strokovnimi mikroskopi, ki tedaj niso obstajali, odkrili šele nedavno?

Hamm in Leeuwenhoek sta bila prva znanstvenika, ki sta leta 1677 z uporabo izboljšanega mikroskopa (več kot 1000 let po Muhammadu ﷺ) opazovala človeške spolne celice. Napačno sta mislila, da spolna celica vsebuje miniaturnega človeka, ki zraste, ko je položen v ženski spolni predel. [The Developing Human, p.9]

Sodobni znanstveniki o trditvah Kur’ana glede razvoja zarodka

Častno upokojeni profesor, Keith L. Moore, je eden izmed svetovno najbolj izrazitih znanstvenikov na področju anatomije in embriologije in je avtor knjige The Developing Human, ki je prevedena v osem jezikov. Knjiga je znanstveno referenčno delo s strani posebne komisije v Združenih državah Amerike izbrana za eno najboljših knjig, ki so jih kdajkoli napisali. Dr. Keith Moore je upokojeni profesor anatomije in celične biologije na Univerzi v Torontu, Toronto, Kanada. Leta 1984 mu je Kanadska zveza anatomistov podala najbolj odlikovano nagrado za anatomijo J.B.C. Grant Award. Usmerjal je številne mednarodne zveze, kot sta kanadsko in ameriško združenje anatomov in zbor združenja bioloških znanosti.

Med sedmo medicinsko konferenco, leta 1981, v Dammamu, v Savdski Arabiji, je profesor Moore dejal:

“V veliko zadovoljstvo mi je bilo razjasniti kur’anske trditve o človeškem razvoju. Jasno mi je, da so te trditve prišle od Boga do Muhammada, ker vse to znanje znanstveno ni bilo odkrito vse do nekaj stoletij nazaj. To mi dokazuje, da je Muhammad ﷺ moral biti Božji oz. Allahov poslanec. “

Zatorej so profesorja Moora vprašali naslednje vprašanje: “Ali to pomeni, da verujete v to, da je Kur’an Božja beseda? ” Odgovoril je: “Brez težav to sprejemam. “

Med konferenco je profesor Moore dejal:

” … ker je ponazoritev človeških zarodkov zapletena, za kar je odgovoren nepretrgan proces sprememb med razvojem, je predlagano, naj se sestavi nov sistem klasifikacij z uporabo terminov, omenjenih v Kur’anu in Sunnetu (kar je Muhammad, mir in blagoslov z njim, rekel, naredil ali odobril). Predlagani sistem je enostaven, razumljiv in ustreza sodobnemu embriološkemu znanju. Intenzivne študije Kur’ana in hadisov (zanesljivo prenesene novice od Muhammadovih, mir in blagoslov z njim, družabnikov o tem, kar je Muhammad, mir in blagoslov z njim, rekel, naredil ali odobril) so v zadnjih štirih letih odkrile sistem klasifikacij o človeških zarodkih, kar je neverjetno, saj je bil zapisan v sedmem stoletju. Čeprav je Aristotel, osnovalec znanosti embriologije, s pomočjo študij o kokošjih jajcih v četrtem stoletju pred našim štetjem dokazal, da se piščančji zarodki razvijajo v stopnjah, ni podal nobenih podrobnosti o njih. Kolikor je znano iz zgodovine embriologije, je bilo vse do dvajsetega stoletja malo znanega o stopnjah in klasifikaciji človeških zarodkov. To je razlog, da opis človeškega zarodka v Kur’anu ne more biti baziran na znanstvenem znanju iz sedmega stoletja. Edina razumna razlaga je, da so bili ti opisi razodeti Muhammadu, mir in blagoslov z njim, od Boga. Ni mogel sam vedeti takih podrobnosti, ker je bil nepismen in znanstveno neizobražen.

Pomislite ne ljudi. Kako smo vsi prišli sem? Kakšna je narava človeštva? Kaj povzroča, da se obnašamo kot se? Smo nehvaležni, Tistemu, ki nas je ustvaril in nas vzdržuje? Ali obstaja kakšen namig? Razmisli o sebi. Si se ustvaril sam?

Kur’an o velikih možganih (čelno območje človeških možganov)

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…