Home Vprašanja Allah Kje je Bog?

Kje je Bog?

Kje je Bog

V našem času se mnogi sprašujejo, kje je Bog? Nekatere vere učijo, da je “Bog vsepovsod”. Temu rečemo panteizem in je nasprotje našemu verskemu sistemu v islamu. Allah nam jasno pove, da ni ničesar, nikjer v vesolju, ki bi bilo primerljivo z Njim ali Mu bilo podobno in On ni nikoli v Svojemu stvarstvu.

V Kur’anu nam pove da je ustvaril vesolje v šestih “javm” (dan ali časovno obdobje) in potem se je “astavah ‘ala al arš” (povzdignil nad svoj Prestol).

Allahovo Znanje je tako popolno, saj Ve vse iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti na vseh mestih in ob istem času. Prav tako lahko to rečemo za Njegov popoln Sluh in Vid. Njegovo Znanje, Sluh in Vid so tako prisotni vsepovsod simultano.

V tem smislu nam je poslanec Muhammad (mir in blagoslov z njim) povedal, da nam je tako blizu kot žila na vratu. Prav tako nam je pojasnil, da je Allah “z nami”, ko smo v iskreni pokornosti Allahu in v času, ko potrebujemo pomoč. To pa jasno ne ogroža Njegove eksistence zunaj Svojega stvarstva.

Kur’an nam ponuja podrobnejše razumevanje v zvezi s tem kje (in kdo) Allah je.

Resnično, vaš Gospodar je Allah. Tisti, ki je ustvaril nebesa in Zemljo v šestih javm (dan ali časovno obdobje) in se nato “Istawa” (povzdignil nad) Prestol. Noč prekrije z dnevom in [naslednja noč] ji naglo sledi. In On je ustvaril sonce, luno in zvezde – podrejene Njegovem ukazu. Resnično, Stvarstvo je Njegovo in Njegov je ukaz, Hvaljen naj bo Allah, Gospodar Svetov. [Plemeniti Kur’an 7:54]

Resnično, vaš Gospodar je Allah. Tisti, ki je ustvaril nebesa in Zemljo v šestih javm (dan ali časovno obdobje) in se nato “Istava” (povzdignil nad) Prestol, vzdržujoč [svoje stvarstvo]. Nihče ne more posredovati brez Njegovega dovoljenja. To je Allah, vaš Gospodar, zato častite Njega. Ali potem ne boste prejeli opomina? [Plemeniti Kur’an 10:3]

Allah je tisti, ki je povzdignil nebesa brez vidnih stebrov in se nato “Istava” (povzdignil nad) Prestol. Podredil je sonce in luno, da tečeta [na svoji poti] za določeno obdobje. On vzdržuje vsako stvar in vam podrobno predstavlja znamenja, da bi tako lahko postali prepričani o srečanju z vašim Gospodarjem. [Plemeniti Kur’an 13:2]

On, ki je v šestih “javm” (dan ali časovna doba) ustvaril nebesa in Zemljo in kar je med njima in se nato “Istava (povzdignil nad) Prestol – Milostljiv. Zato prosite ga, saj On je Al-Khabir (Seznanjen z vsem) [Plemeniti Kur’an 25:59]

Allah je tisti, ki je v šestih “javm” (dan ali časovna doba) ustvaril nebesa in Zemljo kar je med njima in se nato “Istava” (povzdignil nad) Prestol. Poleg Njega nimate drugega zaščitnika in ne posrednika. Ali torej ne boste prejeli opomina?

In zagotovo smo Mi (Allah uporabi besedo “Mi” v smislu kraljeve množine. npr, Kralj reče, “Mi odločamo…”) ustvarili nebesa in Zemljo in kar je med njima v šestih “javm” (dan ali časovna doba) in ni se Nas dotaknila utrujenost [Plemeniti Kur’an 50:38]

On je tisti, ki je v šestih “javm” (dan ali časovna doba) ustvaril nebesa in Zemljo in nato “Istava” (povzdignil nad) Prestol. On ve, kaj gre v zemljo in kaj prihaja iz nje, kaj se spušča z nebes in kaj se dviga k njim. In On je z vami kjerkoli ste. In Allah vidi vse kar delate. [Plemeniti Kur’an 57:4]

Iz naštetih izjav opazimo logičen pristop k razumevanje narave Boga brez, da Ga primerjamo s Stvarstvom ali ga postavimo znotraj Njegovega Stvarstva.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…