Home Vprašanja Družina So v islamu predpisani posebni obredi ob rojstvu otroka?

So v islamu predpisani posebni obredi ob rojstvu otroka?

novorojenček v islamu

So v islamu predpisani posebni obredi ob rojstvu otroka? Kaj je potrebno storiti in na kakšen način?


Otroci so vir veselja in okras tega življenja, katerega Allah nameni staršem. Srcu dajejo moč, duši veselje in očem zadovoljstvo. So sadež upanja na dobro, kadar pogosto ponižno prosijo:

“Gospodar moj! Usmili se ju tako, kakor sta me vzgajala, ko sem bil majhen.” [Plemeniti Kur’an 17:24]

Otroci so tisti na katerih leži upanje za prihodnost naroda. Jutri bodo postali mladina, ki bo na svojih ramenih nosila klic k islamu. Islam je povzdignil položaj otrok in predpisal načine ravnanja z njimi v vseh zadevah in na vsaki stopnji njihovega življenja, in izmed teh so načini, kako pričakujemo njihov prihod v to življenje. Naš poslanec ﷺ je izobraževal in vzgajal muslimane po naukih islama in jih učil, kako častiti njihovega Gospodarja na najboljši način. Vendar so se številni muslimani oddaljili od njegovih čistih naukov in zamenjali to, kar je zlato, za nekaj kar je brez vrednosti. V nadaljevanju predstavljamo načine pričakovanja novorojenčka po naukih poslanca (mir in blagoslov z njim):

Vzpodbuda k vzgoji otrok

Allah pravi,

“Dovoljeno vam je imeti odnos z vašimi ženami v noči pred postom.” [Plemeniti Kur’an 2:187]

In poslanec ﷺ je dejal, “Poročite se z ljubečimi in plodnimi, saj bom preko vas tekmoval z narodi za prednost v številčnosti.” [Abu Da’ud]

Pomembno je, da starši vzgajajo svoje otroke v pravičnosti, saj bodo tako od njih lahko imeli korist v tem življenju in po smrti. Allahov poslanec ﷺ je dejal:

“Sužnju bo dvignjen njegov položaj (v Raju) in rekel bo, ‘O Gospodar moj, kako to, da se je to zgodilo?’ Rekel bo, ‘zaradi tvojega sina, saj je prosil odpuščanje zate.'” [Ibn Madža]

Vedeti moramo, da se to nanaša tako na fante, kot na dekleta. Islam spodbuja vzgajanje deklet in Allah obsoja tiste, ki so nesrečni ob njihovem rojstvu. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je povzdignil položaj tega Allahovega darila, ko je rekel:

“Kdorkoli skrbi za dve dekleti dokler ne odrasteta – bova on in jaz prišla na Dan Vstajenja skupaj (takole) – in sklenil je svoja dva prsta” [Muslim]

Je lahko še večja čast dana hčerkam?!

Sporočanje dobre novice o rojstvu

Bližnji sorodniki, ki nestrpno pričakujejo dobro novico, morajo biti seznanjeni, da lahko prenehajo skrbeti in čestitajo staršem, ter molijo za dojenčka. Allah omenja prinašanje te dobre novice številnim poslancem, izmed njih je Zakarijja o sinu Jahju.

“Nato so ga angeli poklicali, medtem ko je stoje molil v molilnici, rekoč: “Resnično, Allah ti pošilja radostno vest o Janezu” [Plemeniti Kur’an 3:39]

Tahnik

To pomeni, da omehčamo datelj in ga podrgnemo po nebu novorojenčka ob rojstvu ali kmalu za tem. To se naredi tako, da se omehča datelj in podrgne od leve proti desni v ustih novorojenčka.

Ibn Hadžar je rekel: “Če ni moč najti suhega datlja, potem se lahko uporabi svež datelj, in če tudi ta ni dosegljiv, potem se lahko uporabi karkoli sladkega.” [Fath 9/588]

Ni nujno, da se datelj prežveči, temveč je lahko omehčan na katerikoli drugi način. Žvečenje, kot nam je pripovedovano iz Sunne, je nekaj, kar je izrecno za Poslanca ﷺ zaradi blagoslova, katerega je Allah položil v njegovo slino.

To naredi oče ali mati ali kdorkoli drug izmed tistih, ki imajo znanje in katerih molitev se lahko upa, da bo sprejeta. Tako se naredi Tahnik in moli za otroka, kot nas učijo prakse Sahabov.

Imam Navavi pravi, “Učenjaki se strinjajo o priporočeni praksi izvajanja Tahnika ob rojstvu dojenčka. [Sharh Sahih Muslim 4/122]

A’iša pripoveduje, “novorojenčki so bili prineseni k Allahovem poslancu, in on je molil za njihov blagoslov in podrgnil prežvečen datelj po njihovem nebu. [Muslim]

Imenovanje otroka

Dojenčka se lahko imenuje na dan rojstva, na sedmi dan ali kasneje, kot je moč opaziti iz študije dokazov iz Sunne.

Ime za otroka izbere oče ali mati. Če o imenu nista zedinjena, potem ima oče izbiro, ali otroka imenuje on ali pa prepusti izbiro ženi. Dejstvo, da je to pravica očeta je razvidna iz tega, da je otrok pripisan njemu. Allah pravi:

“Kličite jih po njihovih očetih – to je pri Allahu pravičnejše.” [Plemeniti Kur’an 33:5]

Dovoljeno je, da starša dopustita drugim, da poimenujejo otroka, saj je naš poslanec (mir in blagoslov z njim) poimenoval otroke izmed Sahabov.

Ime mora nositi dober in hvalevreden pomen, saj je Poslanec ﷺ dejal,

“Na Dan Vstajenja boste klicani po svojih imenih in imenih svojih očetov; zato izberite dobra imena.” [Abu Da’ud]

Priporočeno je ime Allahov služabnik (Abdullah) ali služabnik katerihkoli drugih Allahovih imen. Zatem je priporočeno imenovati otroka po poslancu, kot pravi Hadis:

“Kličite se po imenih poslancev” [Abu Da’ud]

In v drugem hadisu:

“To noč se mi je rodil sin in imenoval sem ga po svojem dedu Ibrahimu” [Muslim]

Zatem je priporočljivo imenovati otroka po kateremkoli bogaboječem človeku v upanju, da bo postal kot on/ona. In zatem je priporočeno imenovati otroka s katerimkoli drugim imenom, ki nosi dober pomen.

Prepovedano je imenovati otroka z imenom, ki označuje služnost komurkoli drugemu kot Allahu, na primer Abd An-Nabi, Abd Ar-Rasul itd, prav tako jih je prepovedano imenovati po imenih, ki so značilna za nevernike, kot so Gregor, Mihael, Suzana, itd.

Imena tiranov in zlobnih osebnosti se je potrebno izogibati, kot so Fir’aun, Karun, Abu Lahab itd. Prav tako nezaželena so imena Sur iz Kur’ana, kot so ‘Ta Ha’ ali ‘Ja Sin’ kot nam je bilo pripovedovano od Imama Malika in drugih. Ne obstajajo avtentični hadisi o pripisovanju zgornjih dveh imen Poslancu ﷺ.

Akika

Na sedmi dan po rojstvu dojenčka, je kot dobrodošlica in zahvala Tistemu, ki je podaril ta blagoslov, predpisano, da se zakolje ovca. Poslanec ﷺ je dejal:

“Vsak otrok je zaprisežen svoji Akiki, katera je žrtvovana na sedmi dan, in na ta dan je imenovan in pobrije se glava.” [Abu Da’ud]

Če je novorojenček fant se žrtvujeta dve ovci in če je dekle ena ovca. To je vidik večine učenjakov in Sahabov. Poslanec ﷺ je dejal:

“Za fanta dve enaki ovci in za dekle eno ovco.” [Ibn Madža]

Dovoljeno je žrtvovanje ovce ali ovna, koze ali kozla, in to je najbolje. Kar se tiče žrtvovanja drugih živali, se mnenja učenjakov razlikujejo.

Žrtvovanje mora opraviti oče ali bližnji sorodnik, saj je naš poslanec ﷺ opravil Akiko za svoja dva vnuka. Prav tako je obvezno, da se med žrtvovanjem omeni Allahovo ime in če bližnji sorodnik opravlja Akiko, potem mora dodati, ‘Ta Akika je Akika za tega-in-tega, omeni se ime tistega za katerega se opravlja Akika, kot je sporočeno v hadisu, ki ga navaja Bajhaki.

Meso, ki se zakolje, je lahko razdano kot kuhano ali nekuhano, vendar je bolje, če je kuhano, saj to vodi do večjega blagoslova, kot omenja skupina učenjakov.

Britje dojenčkove glave

Na sedmi dan po rojstvu, se dojenčku pobrije glava. Ko se je rodil Al-Hasan (poslančev vnuk) je Poslanec ﷺ rekel svoji hčerki Fatimi:

“Pobrij mu glavo, in podari revnim (vrednost) teže njegovih las v srebru.” [Ahmad]

Najprej mora biti pobrita desna stran glave, nato leva kot navaja hadis.

“Pobrijte, in pokazal je na desno stran glave, in potem levo.” [Muslim]

Ni dovoljeno, da se pobrije le del glave in pusti drugi del, saj je Poslanec ﷺ to prepovedal kot navaja Al-Buhari. Najmočnejše mnenje je, da se pobrije glava fanta ali dekleta, saj se pripoveduje, da je Fatima tehtala lase svoje hčerke (Muwatta) vendar se mnenja učenjakov tukaj razlikujejo, in Allah najbolje ve.

Britje glave se opravi po žrtvovanju in naši bogaboječi predniki so radi podrgnili dišavo ali parfum po dojenčkovi glavi potem, ko so jo pobrili.

Zatem je predpisano, da se podari vrednost v teži otrokovih las v srebru kot miloščino revnim in priporočeno je dati to miloščino na sedmi dan, vendar ni potrebno, saj je lahko preložena na kasnejši čas.

Obrezovanje

Predpisano je obrezovanje fantov, priporočeno je, da se to naredi na sedmi dan in obvezno preden fant stopi v puberteto.

Jusuf Ibn Abdullah Al-Arafi

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…