Home Vprašanja Allah Isti Bog, kot Ga poznajo judje in kristjani?

Isti Bog, kot Ga poznajo judje in kristjani?

Bog_judje_kristjani

Je Allah isti Bog, kot Ga poznajo judje in kristjani?


Da. Beseda v hebrejščini je prišla iz besede “El” in v arabščini iz “Elh”. Beseda za “boga” (opazite, da je pisan z malo začetnico v slovenščini) je “Elah”. Primerjajte to z besedo “Eloi” in “Eli” v Novi Zavezi.

Beseda ‘Allah’ je popoln opis Boga judov in kristjanov, saj ne dovoljuje spola in ne množine. Ko je beseda uporabljena kot “Eloihim” ali “Allahumma” (ki najprej kaže na to, da gre za množino in/ali ženski spol) postane razvidno, da gre za rabo kraljeve množine, na primer kralj, bi lahko to obliko uporabil, kadar bi se skliceval na svoj kraljevi položaj, medtem ko bi sprejel neke vrste odlok. Kralj bi lahko rekel: “Odločili smo naslednje…” in dejansko se nanša na svoj kraljevi položaj in ne na status množine.

V slovenščini ni besede za Boga Izraelcev ali Jezusovega Boga. To pojasni zakaj črkovanje ostane enako, v primeru, ko govorimo o lažnem poganskem “bogu” in “Bogu” Abrahama, Mojzesa ali Jezusa (naj je mir z njimi). Opazite rabo velike začetnice “b” (B). To je edini možni način, kako lahko v slovenščini prikažemo razliko med dvema rabama. V semitskih jezikih pa je razliko med “bogom” in “pravim Bogom” lažje razločiti zaradi strukture same besede.

Dokaz za to je precej enostaven. Obiščite katerikoli motel ali hotel in vzemite Biblijo, ki jo boste našli v predalu poleg postelje (Gideon Society). Na prvih dveh straneh boste opazili vire prevodov Biblije; prevedli so jo v 27 jezikov. Drugi naveden primer je v arabščini prevod dela iz Nove Zaveze, Evangelij po Janezu 3:16. Verz se v slovenščini začne: “Bog je namreč svet tako vzljubil..” in v arabskem prevodu beseda uporabljena za “Boga” je “Allah”.

Arabska Biblija z začetkom v Mojzesovi knjigi uporablja besedo “Allah”, ko govori o “pravem Bogu” Stvarstva; Adama in Eve, Noeta, Abrahama, Ismaila, Izaka, in Izraela. Na prvi strani Mojzesove knjige boste našli besedo “Allah” 17-krat.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…