Home Vprašanja O islamu Zakaj toliko različnih verovanj?

Zakaj toliko različnih verovanj?

zakaj toliko različnih verovanj

Če obstaja samo en Bog, zakaj potem poznamo toliko različnih verovanj?


Vsa verstva so izvirala od Boga (Allaha), vendar so ljudje začeli dodajati in odvzemati nauke z namenom prevzeti nadzor drug nad drugim.

“Danes so tisti, ki ne verujejo, izgubili upanje glede vaše vere, zato se ne bojte njih, temveč Mene. Danes sem vam izpopolnil vašo vero in vam dopolnil Svoj blagoslov. In zadovoljen sem s tem, da je islam vaša vera..” [Plemeniti Kur’an 5:3]

Ni prisile v vero

Allah nikogar ne sili, da se Mu pokori. Začrtal je jasno pot, nato pa jim oznanil dve smeri (Nebesa ali Pekel). Človek pa je vedno svoboden, da dela po lastni izbiri.

“Ni prisile v vero, saj je razlika med Pravo potjo in zablodo jasna. Kdor zavrača Tagut (lažne bogove) in veruje v Allaha, se je oprijel najčvrstejše vezi, ki se ne bo prekinila. In Allah sliši vse, je Vseveden. Allah je Vali (Zaščitnik ali Varuh) tistih, ki verujejo, vodi jih iz tèma v svetlobo. Zaščitniki tistih, ki ne verujejo, pa so tagut (lažni bogovi in vse, kar se časti namesto Allaha); vodijo jih iz svetlobe v tème. Takšni so pripadniki Ognja, v njem bodo večno” [Plemeniti Kur’an 2:256-257]

Prisiljevanja v islamu ni. Kdor se je odločil častiti Allaha brez partnerjev in se Mu pokoriti ter čim bolj slediti Njegovim ukazom, se je oprijel za najčvrstejšo vez, ki se ne bo nikoli prekinila. Tistega pa, ki zanika Boga ali izbere neko drugo pot čaščenja ali sploh ne veruje, pa čaka večna, najbolj grozna kazen v Peklu.

Ločevanje v verske skupine

Ljudje so se začeli ločevati v različne skupine zaradi zavračanja resnice in zanikanja jasnih dokazov, ki jim jih je njihov Gospodar naredil očitne.

Tisti, ki so dobili Knjigo (judi in kristjani), se niso razšli, dokler niso dobili jasnega dokaza. Zapovedano jim ni bilo nič drugega kot to, da častijo samo Allaha, da Mu iskreno izpovedujejo vero, da redno opravljajo molitev in dajejo zakat. To je prava vera! Ukazano jim ni bilo ničesar drugega, kot da častijo Allaha (brez partnerjev v čaščenju), vzpostavijo redno izvajanje molitve in delijo miloščino, in to je pravi način (način življenja in vera). [Plemeniti Kur’an 98:4-5]

Allah svari muslimane pred padcem v enako past, kot ljudje pred njimi, s tem, da so se med seboj prepirali in se ločevati v različne verske skupine:

“In ne bodite kot tisti, ki so se razedinili in razšli v mnenju, zatem ko so k njim že prišli jasni dokazi. Takšnim so namenjene ogromne muke na (Sodni) Dan, ko se nekateri obrazi pobelijo, nekateri pa počrnijo. Tistim pa, katerih obrazi bodo počrneli (bo rečeno): “Mar ste zanikali vero za tem, ko ste že verovali? Okusite muke za tisto, kar ste zanikali.” [Plemeniti Kur’an 3:105-106]

Ljudje so se lagali o razodetjih, spreminjali svoje Svete knjige ter zlorabljali in celo ubijali poslance, katere jim je poslal Allah.

In med njimi je skupina – s svojimi jeziki menjajo pomen Knjige, da bi vi pomislili, da je to iz Knjige, v resnici pa to ni iz Knjige, in pravijo, da je od Allaha, vendar to ni od Allaha, in vedè lažejo glede Allaha. Človek, ki mu je Allah dal Knjigo, modrost ter poslanstvo, si ne bi dovolil reči ljudem: “Bodite častilci mene in ne Allaha,” ampak: “Bodite Gospodarjevi častilci, s tem ko poučujete in preučujete Knjigo.” [Plemeniti Kur’an 3:78-79]

Allahovi poslanci so ljudi opominjali, naj častijo le Allaha kot Enega Boga brez partnerjev. Nikoli jih ne bi prosili, naj častijo njih same ali kogarkoli ali karkoli drugega. Allah pravi v Kur’anu:

In ne zapoveduje vam (Allahov poslanec), da si vzamete angele in glasnike vere za gospodarje. Bi vam mar zapovedal, da bi bili neverniki zatem, ko ste že postali muslimani? [Plemeniti Kur’an 3:80]

Verovanje, ki ga je ustvaril človek, ne bo sprejeto

Vere, ki jih je ustvaril človek so ostudne pred Gospodarjem in nikoli ne bodo sprejete.

Mar poleg Allahove vere (pravi islamski monoteizem, čaščenje nikogar drugega poleg Allaha) iščejo drugo? Njemu se je že predalo vse, kar je v nebesih in vse, kar je na Zemlji, hote ali nehote, in vse se bo k Njemu vrnilo. [Plemeniti Kur’an 3:83]

Allah bo sprejel le resnično pokoravanje in uboganje Njegovih zapovedi v čistosti in miru.

In kdor prevzame drugo vero kot islam, nikoli ne bo sprejeta in na onstranstvu bo eden od pogubljenih. [Plemeniti Kur’an 3:85]

Verovanje v Allaha in sledenje Njegovim zapovedim, je bilo sporočilo vseh poslancev monoteizma.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…