Home Vprašanja Družina Kakšen odnos ima islam do vloge matere?

Kakšen odnos ima islam do vloge matere?

Danes smo priča generaciji, ki vse manj spoštuje starejše, predvsem lastne starše. Kakšen odnos pa ima islam do vloge staršev, predvem matere?


Ena izmed pogostih tem v islamu je, kako ravnamo z ženskami na splošno; še posebej prepričljiva pa je tema o pomembnem položaju, katerega nosijo matere.

Lep primer, kako je islam počastil mater, je njen časten položaj v islamu. Islam zapoveduje prijaznost, spoštovanje in ubogljivost do staršev, posebno pa poudarja in daje prednost materi. Islam povzdiguje starše na višji položaj od položaja, ki ga imajo v katerikoli drugi veri ali ideologiji.

Ukaz naj bomo dobri do staršev prihaja prav iz Kur’ana. Allah pravi:

Častite Allaha in ne jemljite za boga ničesar poleg Njega in bodite dobri do svojih staršev… [Plemeniti Kur’an 4:36]

Služenje staršem je omenjeno takoj za služenjem Bogu. To zaporedje se ponavlja skozi ves Kur’an.

In tvoj Gospodar je določil, da ne častite nikogar drugega kot le Njega, in da nadvse lepo ravnate s starši. Če eden od njiju ali oba pri tebi dosežeta starost, jima ne reči niti “Uf.” in ju ne grajaj, temveč spoštljivo govori z njima. In spusti pred njima krila ponižnosti iz milosti ter reci: “Gospodar moj! Usmili se ju tako, kakor sta me vzgajala, ko sem bil majhen.” [Plemeniti Kur’an 17:23-24]

Znan učenjak, Abu Al-Faradž Ibn Al-Džauzi je rekel:

Mother Muslim and her son in the nature, reading together

Biti prijazen do staršev pomeni; ubogati jih, ko ukažejo (razen, če gre za nekaj, kar je Allah prepovedal); dati prednost njihovim ukazom pred prostovoljnimi deli čaščenja; se oddaljevati od tega, kar prepovedujejo; skrbeti za njih, jim služiti, biti ponižen in sočuten do njih; ne povzdigovati glasu pred njimi in ne bolščati vanje, jih ne klicati po imenu ter biti potrpežljivi z njimi.

Kur’an poudarja delo in napor, ki ga mater preživlja za svojega otroka, s tem, ko poudarja pomembnost vračanja dobrega staršem za njihovo žrtvovanje.

In človeku smo priporočili (lep odnos) do svojih staršev. Njegova mati ga je nosila v šibkosti za šibkostjo; in njegovo odstavljanje je po dveh letih. Zahvaljuj se Meni in svojim staršem; k Meni je končen povratek. [Plemeniti Kur’an 31:14]

Priznani šejh Abdurrahman As-Sa’di o tem verzu pravi:

“…In svojim staršem…” – pomeni, biti prijazen do svojih staršev, jih obdati z ljubeznijo, nežnostjo in spoštovanjem (tako z besedami kot z dejanji), biti do njih ponižen in skrbeti zanje in jim nikoli škodovati (ne verbalno in ne fizično).

Zakaj moramo biti dobri do svojih staršev?

In potem nam Allah pove razlog, zakaj moramo biti dobri do svojih staršev:

“Njegova mati ga je nosila v slabosti in v stiski…”

To pomeni, da ga je mati nosila v nenehnem trpljenju; v bolečini in stiski od prvega trenutka, ko ga je začutila, do najhujših bolečin med porodom.

“..čas njegovega dojenja je dve leti.”

To pomeni, da ga je mati v teh dveh letih dojila in skrbela zanj/zanjo. Torej po vseh teh letih trpljenja, stisk, ljubezni in skrbi.. ali ni naša dolžnost, da se odkupimo za vse, kar so naredile za nas in jim povrnemo njihove pravice?

Kur’an ponovno opisuje stiske matere v še enem verzu:

Človeku smo zapovedali, da je dober s svojimi starši; njegova mati ga je težko nosila in ga težko rodila, njena nosečnost in dojenje trajata trideset mesecev. Ko doseže svojo polno moč in dopolni štirideset let, govori: “O Gospodar moj, navdihnil si me,da se Ti zahvaljujem za Tvojo dobroto, ki si jo naklonil meni in mojim staršem, in da delam dobro, kar Te zadovoljuje; in nakloni mi dobro potomstvo! Tebi se pokesam, Tebi sem predan. ” [Plemeniti Kur’an 46:15]

Mati ima več pravic od očeta

V povezavi s tem verzom je Šejh Muhammad Šafi zapisal:

bdd9d6f7cf7b37b3403c0872184474c2

Mater ima več pravic od očeta. Čeprav prvi del tega verza ukazuje dobroto do staršev, se drugi stavek nanaša samo na trpljenje in stiske matere, saj so le-te neizogibne in noben otrok ne more biti rojen brez njih. Vsaka mater je morala skozi težave med nosečnostjo in težke bolečine ob porodu. Na drugi strani, očetu ni potrebno iti skozi te stiske in trpljenje, ko otrok odrašča in se izobražuje, saj bi si lahko privoščil, da nekomu plača za te storitve. Iz tega razloga je Poslanec (mir in blagoslov z njim) dal večje pravice materam, kot komurkoli drugem. Kot pravi znan poslančev hadis:

“Delaj to kar je dobro in služi svoji materi, potem svoji materi, potem svoji materi, potem svojemu očetu, potem bližnjim sorodnikom in potem tistim, ki pridejo za njimi.” [Mazhari]

In njegovo nošenje in dojenje traja trideset mesecev” [Plemeniti Kur’an 46:15]

Tudi ta stavek opisuje stiske, s katerimi se soočajo matere za svoje otroke. Poudarja, da tudi po težkem obdobju trpljenja med nosečnostjo in močnih bolečinah ob porodu, matere ne dobijo kratkega počitka, saj je naravna hrana za dojenčka v njenih prsih in potrebno ga je nahraniti.

Mati, mati, mati, potem oče

Poslanec Muhammad ﷺ je vedno znova opominjal svoje sledilce o položaji matere in kako pomembno je biti dober do staršev. Naslednje nauk je lep primer plemenitega položaja matere:

Nek človek je prišel k Poslancu ﷺ in ga vprašal: “O Allahov Poslanec! Kdo izmed ljudi je najbolj upravičen, da z njim ravnam dobro?” Odvrnil mu je: “Tvoja mati.” Mož je vprašal: “Kdo je naslednji?” Odgovor je sledil: “Tvoja mati.” Nato je vprašal še enkrat: “Potem kdo?” In odgovor se je ponovno glasil: “Tvoja mati.” Mož je vprašal: “In kdo potem?” Poslanec mu je odgovoril: “Potem tvoj oče.” [Sahih Bukhari 5971 in Sahih Muslim 7/2]

2016-11-30-21_39_54-maxresdefault-windows-photo-viewer

Šejh Muhammad Ali Al-Hašimi komentira ta hadis:

Ta hadis potrjuje, da je Poslanec (mir in blagoslov z njim) dajal prednost dobrem ravnanju do matere pred dobrem ravnanju do očeta (Al-Hašim, The Ideal Muslimah; IIPH 2005, stran 165)

Prav tako, zadnji veliki mufti Savdske Arabije, Šejh Abdul-Aziz Ibn Baz takole komentira zgornji hadis:

Tako je potrebno dati materi trikrat več prijaznosti in dobrega ravnanje kot očetu. (Madžmu’ Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi’ah)

Prav tako je zapisal:

Skrivnost njene pomembnosti leži v velikanskem bremenu in odgovornosti, ki sta položena nanjo, ter v težavah, ki jih nosi na svojih ramenih. Nekatere izmed njih niti možje ne zmorejo nositi. Zato je ena izmed naših najpomembnejših dolžnosti, da pokažemo svojo hvaležnost materi. Na tem področju ji mora biti dana prednost pred in nad očetom. […] Ne dvomim, da je moja mati – naj jo Allah obsuje z milostjo – imela name velikanski vpliv, s tem, ko me je spodbujala k študiju in mi pri tem tudi pomagala. Naj ji Allah pomnoži nagrade in jo nagradi z najboljšimi nagradami za to, kar je naredila zame. (Madžmu’ Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi’ah)

Raj ob nogah matere

Poslanec Muhammad ﷺ je prav tako rekel v dobro poznani navedbi:

“Raj leži ob nogah tvoje matere”

ap_265268680914Kaj bi lahko bil večji dokaz o spoštovanju žensk kot to? Islam je efektivno položil najvišjo nagrado za človeštvo v njegovo predanost svoji materi.

Šejkh Ibrahim ibn Salih Al-Mahmud je zapisal:

Ravnajte s svojo materjo z največjo prijaznostjo, ker je Raj ob njenih nogah in potem s svojim očetom. Ubogajte svoje starše in jih ne jezite. V nasprotnem primeru, boste živeli bedno življenje, na tem svetu in na onem in vaši otroci bodo prav tako ravnali z vami. Če kaj potrebujete, jih nežno prosite. Vedno se jim zahvalite za dobljeno in oprostite jim, če vam ne morajo dati in nikoli ne vztrajajte, če vam neko stvar zavrnejo. [Al-Mahmud, How to be kind to your Parents, stran 40]

Talha ibn Mu’avija As-Salami je povedal:

Prišel sem k Poslancu ﷺ in dejal, “O Allahov Poslanec, rad bi se pridružil vojaški ekspediciji.” Vprašal me je, “je tvoja mati še živa?” Odvrnil sem, “Da.” Poslanec ﷺ je zatem rekel: “Ostani z njo, saj je Raj ob njenih nogah.” [At-Tabarani

Šejh Nidham Sakkijiha komentira:

Ostani ob njenih nogah pomeni, da se ji podredite, ostanete ob njej in jo varujete. Pomeni, da ji strežete, saj v teh dejanjih leži Raj in zaradi njenega zadovoljstva boste deležni Allahovega blagoslova. [Sakkijiha, Honoring the Parents, stran 52]

Poslanec Muhammad ﷺ nam je pokazal, kako pomembno je streči staršem v naslednji pripovedi, ki nam je bila podana preko Abdullaha ibn Mas’uda:

Vprašal sem Poslanca, “O Allahov Poslanec, katera so najboljša dela? ” Odvrnil je, “Pravočasna molitev.” Vprašal sem, “Katera je naslednja v dobroti? Odvrnil je, “Biti vesten in prijazen do svojih staršev. ” Nadaljeval sem in vprašal, “Katere je naslednja v dobroti?” Odvrnil je, “Džihad za Allahovo voljo.” [Sahih Bukhari, Sahih Muslim

Nepokorščina staršem izmed največjih grehov

Tako kot je Poslanec ﷺ dejal, da je prijaznost do staršev ena izmed najboljših dejanj, je tudi dejal, da je nepokorščina do njih izmed največjih grehov:

“Največji grehi so: pripisovati Allahu partnerje v čaščenju, se ne pokoravati ali biti neprijazen do svojih staršev, ubiti dušo, katero je Allah prepovedal ubiti in lažno pričati.” [Sahih Bukhari]

Prva generacija muslimanov o spoštovanju matere

Tudi po smrti poslanca Muhammada ﷺ so muslimanski učenjaki nadaljevali s poudarkom pomembnosti o dobrega ravnanja matere. S preučevanjem vedenja in naukov zgodnjih muslimanskih učenjakov se lahko prepričamo, kako so tisti, ki so neposredno prejemali sporočilo islama, razumeli zapoved o dobroti do staršev. Njihovo vedenje uči muslimane, kako se izvajajo nauki poslanika Muhammada ﷺ v smislu spoštovanja staršev.

caring-hand2

Abdullah Ibn Abbas, poslančev sodobnik in priznan učenjak islama, je razumel prijazno ravnanje do matere, kot najboljše dejanje za okrepitev in izboljšanje razmerja z Bogom. Rekel je:

Ne poznam boljšega dejanja, ki te pripelje bližje k Allahu, kot je prijazno ravnanje in spoštovanje do svoje matere. [Al-Adab Al-Mufrad Bukhari 1/45]

In še močnejši primer lahko najdemo v izjavi še enega poslančevega sodobnika, Abdullaha Ibn Umarja, ki je bil prav tako priznan učenjak islama. Bilo nam je povedano:

Abdullah Ibn Umar je videl moža iz Jemna, kako opravlja Tauaf (kroženje okoli Ka’be) in na ramenih nosi svojo mater. Mož je rekel Abdullahu ibn Umarju: “Za njo sem, kot ukročena kamela! Nosil sem jo dlje, kot me je nosila ona. Ali misliš, da sem ji vrnil njeno uslugo?” Abdullah ibn Umar je odvrnil, “Niti za bolečino enega popadka med nosečnostjo!!” [Al-Adab Al-Mufrad, Bukhari 1/62]

Ves trud, ki ga je vložil v nošenje matere na svojem hrbtu ne more poplačati niti ene same bolečine med porodom. Prav zares, moder je bil odgovor Abdullaha ibn Umarja, ki mu je tako pokazal, kako globoko je zadolžen svoji materi. To je ogromna vrednost in prestižni položaj matere v islamu!

Tukaj je še en primer nauka poslanca Muhammada ﷺ:

K vam bo prišel človek iz Jemna po imenu Uvajs ibn Amir iz klana Murad in plemena Karan. Trpel je za gobavostjo, vendar se je bolezen pozdravila, razen manjšega dela v velikosti kovanca. Ima mater, s katero je vedno ravnal prijazno in jo spoštoval. Če se obrne na Allaha s prošnjo, bo Allah izpolnil njegovo željo. Če ga lahko prosite, naj se obrne na Allaha v prošnji, da vam Allah odpusti (grehe), potem to storite. [Sahih Muslim 16/95

Kasneje, ko je Umar ibn Al-Khattab spoznal Uvajsa, ki je bil natanko tak, kot ga je Poslanec ﷺ opisal, ga je prosil, naj moli zanj. Šejh Muhammad Ali Al-Hashimi takole komentira to pripoved:

Kako visok položaj je dosegel Uvajs zaradi svoje prijaznosti in spoštovanja do matere, da je sam Poslanec ﷺ svetoval svojim sodobnikom, naj ga poskušajo najti in ga prositi naj moli za njih!

Vse to kaže na visok položaj na katerega je islam povzdignil materinstvo in dal materi prednost pred očetom. Istočasno pa je islam dal tudi velik pomen na oba starša in zaukazal prijaznost in spoštovanje do obeh. [Al-Hašimi, The Ideal Muslimah, IIPH 2005, stran 167]

Z dobroto do staršev do Raja

Islam daje tak velik poudarek na starše, da muslimani razumemo služenje materi, kot veliko priložnost za dosego Raja.

Ijas ibn Mu’avija je bil slaven islamski učenjak iz druge generacije muslimanov. Ko je njegova mati umrla je Ijas jokal. Vprašali so ga: “Zakaj jokaš?” Dejal je: “Včasih sem imel odprta dvojna vrata do Raja, sedaj pa so ena izmed njih zaprta.”

Zain Al-Abidin je bil pravnuk poslanca Muhammada ﷺ in prav tako poznan učenjak. S svojo materjo je prijazno in ljubeznivo ravnal, kot lahko razberemo iz naslednje pripovedi:

1a8abf577f8b458c006dca86df4459b4

Nekoč so ga vprašali, “Najprijaznejši si do svoje matere, vendar te nikoli nismo videli jesti iz iste posode, kot ona.” Odvrnil je, “Bojim se, da bi moja roka vzela to, kar so njene oči hotele in potemtakem bi ji bil neposlušen.” [At-Tartuši, Birr Al-Walidajn]

Z drugimi besedami, bil je tako previden v poslušnosti do matere, da se je izogibal celo jemanju hrane iz istega krožnika, ker se je bal, da bi nenamerno vzel tisti košček hrane, ki si ga je zaželela ona. Tako zelo previden je bil, da je poslušal svojo mater celo v najmanjših podrobnostih.

Še en zgodnji islamski učenjak, Sa’id ibn Al-Musajjib je bil vprašan o pomenu verza “..ampak ravnajte z njimi častno.” [Plemeniti Kur’an 17:23].

Sa’id ibn Al-Musajjib je odgovoril:

Pomeni, da jih obravnavate, kot suženj obravnava svojega gospodarja.

Muhammad Ibn Sirin je iz spoštovanja do svoje matere z njo govoril z zelo nežnim glasom. Prav tako so ga pogosto videvali v njeni družbi. [Ibn Al-Javzi, Birr Al-Walidajn]

Vse omenjeno kaže na to, kako je islam počastil mater in s tem žensko na splošno. Povzdignil jo je na visok položaj. Čast katero je islam pripisal materi je daleč od tega, kar ji pripisujejo druge vere, ideologije ali kulture. To je jasen pokazatelj o visokem in pomembnem položaju muslimanskih žensk.

Še vedno niste prepričani? Nadaljujte z branjem.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…