Home Vprašanja Allah Bog (Allah) nima omejitev

Bog (Allah) nima omejitev

Bog Allah nima omejitev

Lahko Bog (Allah) stori karkoli?

Na primer: “Ali lahko ustvari kamen tako velik, da ga nihče ne zmore premakniti?” Če lahko ustvari kamen tako velik, da ga nihče ne zmore premaknili, ali to pomeni, da ga tudi On sam ne zmore premakniti? Ali pa je Zanj nemogoče ustvariti nekaj tako velikega, da ga ne bi zmogel premakniti?

Bog (Allah) pravi, da je On sposoben storiti vse, kar On hoče storiti. Pomembno je opomniti, da v islamu razumemo, da Allah nikoli ne bo storil nečesa, zaradi česar ne bi bil več Allah. To pomeni, da nikoli ne bo umrl, saj bi to pomenilo, da ni več “Večno živi” (ena od Njegovih značilnosti, omenjena v plemenitem Kur’anu).

On lahko ustvari kamen (ali karkoli drugega) tako velik ali tako težak, da ga nihče v celotnem stvarstvu ne bo zmogel premakniti. Kar pa zadeva Allaha, On ni znotraj Svojega stvarstva in mu ni podoben. Zato za Allaha ne veljajo zakoni stvarstva, saj je On Stvarnik in Tisti, ki ustvarja zakone. Kadarkoli hoče, da se nekaj zgodi, samo reče: “Kun Fajakun!” (Bodi in zgodi se).

Allah v Kur’anu

Ko govori o Sebi, Allah (Bog v islamu) pravi:

On je Stvarnik nebes in Zemlje in ko se za nekaj odloči, samo reče: “Bodi!” in to nastane. [Plemeniti Kur’an 2:117]

Dejala je: “Gospodar moj, le kako naj imam otroka, ko pa se me ni dotaknil noben človek?” Rekel je (angel): “Tako Allah ustvarja, kar hoče, ko se za nekaj odloči, samo reče: “Bodi!” in to op nastane.” [Plemeniti Kur’an 3:47]

Primer Jezusa pri Allahu je podoben primeru Adama. Ustvaril ga je iz zemlje, mu nato rekel: “Bodi,” in je bil. [Plemeniti Kur’an 3:59]

On je Tisti, ki je ustvaril nebesa in zemljo z Resnico; in na Dan, ko bo rekel: “Bodi,” in (zgodilo se) bo. Njegov govor je Resnica in njemu pripada oblast na Dan, ko bo pihnjeno v Rog. Poznavalec nevidnega in vidnega. In On je Najmodrejši, Poznavalec vsega. [Plemeniti Kur’an 6:73]

Resnično, če Mi nekaj hočemo, samo rečemo: “Bodi!” in to se zgodi. [Plemeniti Kur’an 16:40]

Allahu ni potrebno, da si vzame nekoga za sina. Vzvišen je On (nad tem)! Ko se za neko stvar odloči, ji samo reče: “Bodi!” in ta nastane. [Plemeniti Kur’an 19:35]

Kadar nekaj hoče, je Njegov ukaz samo beseda: “Bodi!” In je. [Plemeniti Kur’an 36:82]

On je Ta, ki oživlja in daje smrt. In ko se za nekaj odloči, samo reče: “Bodi,” in to nastane. [Plemeniti Kur’an 40:68]

Stvarstvo, kot vidimo iz teh verzov, za Boga sploh ni težka stvar. Preprosto ukaže in vse se zgodi po Njegovi volji.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…