Home Vprašanja O islamu Ali islam dovoljuje ali spodbuja prisilno spreobračanje v islam?

Ali islam dovoljuje ali spodbuja prisilno spreobračanje v islam?

prisila v islam

Ali lahko po šeriatskem zakonu nekoga prisilimo, da poslane musliman? Če je odgovor da, ali ni to prisila v vero (nanašam se na poglavje 2, verz 256 v Kur’anu, ki pravi, da ni prisile k veri)? Če je odgovor ne, ali to ne nasprotje zapovedi v poglavju 3, verz 110, ki govori o upoštevanju tistega, kar je prav in prepovedovanju tistega kar je narobe? Prosim odgovorite mi na podlagi Kur’ana.


Hvala, da ste nam pisali in nas vprašali vprašanje o islamu in muslimanih.

V islamu moramo vedno govoriti resnico ali pa priznati, da ne poznamo odgovora.

V islamu imamo za to, kar govorimo dokaze, ki jih sledimo vse do Poslanca (mir in blagoslov z njim). Ti dokazi nam povedo, kaj islam v resnici pravi o mnogih temah – tudi o morda nekoliko kontroverznih temah današnjega časa.

Naj sedaj pogledamo naravnost v Kur’an. Poglavje 2, verz 256 pravi, da ni prisile biti musliman:

Ni prisile v vero, saj je razlika med Pravo potjo in zablodo jasna. Kdor zavrača Tagut in veruje v Allaha, se je oprijel najčvrstejše vezi, ki se ne bo prekinila. In Allah sliši vse, je Vseveden. [Plemeniti Kur’an 2:256]

Toda, ko nekdo postane musliman, potem mu je obvezno (vadžib) olajšati oziroma omogočiti prakticiranje islama.

Nihče ni prisiljen postati musliman, saj je to v nasprotju z eno najpomembnejših osnov v veri. Če želite postati pravi musliman, je za to potrebna iskrenost iz srca. Ko izrečemo šahado in izberemo islam kot naš način življenja je pomembno, da vsak izmed nas pomaga drugemu slediti svoji veri.

Prosili ste za dokaz oziroma verz iz Kur’ana. To me nekoliko preseneča, saj o tem govori ves Kur’an, od začetka do konca. To je glavna tema Kur’ana. O čem govori prvo poglavje imenovano Al-Fatiha? Je prošnja k Allahu, da nas vodi.

Naslednja sura (Al-Bakara) vam pove kaj je tisto, ki vas bo vodilo (Kur’an), pogoji vodenja (takva, verovanje, salat, zakat) in Kdo vas bo vodil (Allah). To so prvi verzi. V isti suri se omenja postenje in hadž in njuna pomembnost za dosego bogaboječnosti. Naslednjih nekaj verzov govori o nevernikih in pravi, da ne bodo verovali, ker tega ne želijo. Naslednji del je bolj podroben in navaja več verzov o dvoličnežih. Sledijo verzi, ki govorijo o vernikih in nevernikih. Na koncu poglavja, v zadnjih treh verzih, je povzetek.

Naslednja sura, Ali-Imran govori o ljudeh, ki niso vodeni in razlogih, zakaj niso vodeni ter kaj potrebujejo, da bi postali vodeni.

Naslednja sura An-Nisa govori o razmerju ljudi do Allaha in o pomanjkanju pravega razmerja z Njim, ter kakšen bo izid za vse nas.

Nekateri mislijo, da besede “La ikraha fi-din” (Ni prisile v vero) pomenijo, da muslimanom ni potrebno slediti islamu. Toda beseda islam ima obraten pomen.

Musliman mora verovati in opravljati pravična dela, mora se izogibati zlu, mora se dnevno kesati za svoje grehe, mora biti prijazen in radodaren do vseh (tudi živali) in nikoli ne sme Bogu pridruževati drugih bogov.

Tisti, ki želijo biti odrešeni na Sodnem dnevu morajo spodbujati drug drugega in opominjati k resnici in potrpežljivosti ter delati na tem, da bi zadovoljili svojega Gospodarja v tem življenju (Poglavje Al-Asr).

Da postaneš pravi musliman, moraš slediti pravemu islamu. Toda, če nočeš biti musliman ti ni treba.

Vzemite si nekaj časa za branje, molitev in prosite Allaha, da vas vodi k Svojem sporočilu, ki je namenjen vsem človeštvu.

Še enkrat hvala za vaše vprašanje. Prosimo Allaha, da vas vodi in v1se nas in, da nam podari Raj, amin.

Yusuf Estes

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…