Home Vprašanja Allah Bo Bog (Allah) vse obravnaval pošteno?

Bo Bog (Allah) vse obravnaval pošteno?

Ali bodo vsi obravnavani pravično?

Da, absolutno. Bog (Allah) vedno z vsemi ravna pravično in pošteno.

Toda pozorno preberite te verze Kur’ana, zlasti del o “pripadnikih Knjige” (judih in kristjanih):

To so Allahovi verzi, citiramo ti jih (O, Muhammad) z resnico. In Allah svetovom ne želi nikakršne krivice.

Allahovo je vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji, in k Allahu se vse vrača.

Vi [pravi verniki v islamski monoteizem in resnični sledilci Muhammada, mir in blagoslov z njim in njegovih zapovedi] ste najboljši narod, ki se je pojavil med ljudmi; zapovedujete Al-Ma’ruf (islamski monoteizem in vse, kar določa islam) odvračate od Al-Munkar (politeizema, nevere in vsega, kar islam prepoveduje), in verujete v Allaha. Če bi pripadniki Knjige (judi in kristjani) verovali, bi bilo to zagotovo boljše zanje. Nekateri med njimi so verniki, vendar je večina Al-Fasikun (neposlušnih Allahu in oporni Njegovim zapovedim). [Plemeniti Kur’an 3:108-110]

Kdor veruje v Allaha, Enega Boga in je kolikor more pravičen ter sledi najnovejšemu poslancu, ki ga je poslal Allah, naj bo mir z vsemi, je po definiciji musliman (tisti, ki se pokori Allahovi volji) in Allah bo njegov Sodnik, tako kot je On Sodnik v vseh drugih zadevah.

Ali Allah obravnava jude in kristjane enako kot muslimane?

Nekateri se sprašujejo ali so današnji “pripadniki Knjige” (judi in kristjani) med tistimi, ki so odrešeni, ali ne?

Pravzaprav so judi in kristjani, ki so verovali v Allaha, Enega Boga in poskušali ubogati Njegove zapovedi ter slediti sporočilu, katerega je poslal njihovem poslancu (na primer Abrahamu, Mojzesu, Jezusu, itd.) večkrat omenjeni v Kur’anu:

Niso (vsi) enaki. Med pripadniki Knjige je pokončna skupnost, v nočnih urah recitirajo Allahove verze in padajo na obraz (v molitvi).

Verujejo v Allaha in v Zadnji dan, zapovedujejo dobro, odvračajo od zla ter hitijo k opravljanju dobrih dejanj. In takšni so izmed tistih, ki so krepostni.

In karkoli storijo dobrega, jim to ne bo zavrnjeno. In Allah najbolje vè, kateri so bogaboječi. [Plemeniti Kur’an 3:113-115]

Razmislimo še, kaj nam Allah v Kur’anu pove o njih:

Zagotovo od nikogar med tistimi, ki odstopijo od vere in umrejo kot neverniki, ne bo sprejeta niti polna Zemlja zlata, če bi se z njim hotel odkupiti. Takšnim pripadajo boleče muke in ne bodo imeli nobenih pomočnikov. [Plemeniti Kur’an 3:91]

Tisti, ki umrejo kot neverniki, bodo prejeli plačilo za svoja dobra dejanja, samo tukaj na Zemlji, v tem življenju.

Toda njihova dejanja na Sodnem dnevu ne bodo sprejeta, četudi bi porabili polno Zemljo zlata za nekaj, kar so oni mislili, da je dejanje poslušnosti.

Nekoč so Poslanca ﷺ vprašali o Abdullahu bin Džud’anu, ki je bil znan po svoji velikodušnosti do gostov, pomoči tistim, ki so bili zadolženi in dajanju hrane revnim. Ali mu bodo vsa ta dobra dejanja koristila na Sodnem dnevu? Poslanec ﷺ je rekel:

Ne, saj niti v enem dnevu svojega življenja ni rekel: “O, Gospodar moj! Odpusti mi moje grehe na Sodnem dnevu.”

Poslanec Muhammad ﷺ nam je povedal:

“Če kdorkoli od ‘pripadnikov Knjige’ sliši o meni in o sporočilu, s katerim sem bil poslan in zavrne, da bi se v miru podredil in pokoril Vsemogočnemu Allahu (islam), potem bo v Ognju.”

Allah nam v Kur’anu pove, da je On “Najboljši Sodnik” in zagotovo bo naša končna sodba v Njegovih rokah.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…