Home Blog Članki Suniti, Salafiti, Šiiti, Ahmadija – Katera skupina je prava?

Suniti, Salafiti, Šiiti, Ahmadija – Katera skupina je prava?

Suniti, Salafiti, Šiiti, Ahmadija – Katera skupina je prava

Suniti, Salafiti, Šiiti, Ahmadija? Katera skupina islama je prava?

Dandanes se zdi, da muslimani prihajajo v ”vseh okusih”. Na svetu obstajajo številna imena prav tolikšnih skupin. A kdo so ”pravi muslimani”?

Skupine imajo imena kot so:

Suniti, Salafiti, Šiiti, Ahmadije, Sufiji Kadijani, Nation of Islam, Hanefije, Šafije, Vahabiti, Moorish Science, Five Percenters, Agakhaniji, Ansar Allah, Modernisti, Reformirani muslimani itn.

Številne sekte in skupine in vse trdijo, da so ”odrešena sekta islama”.

• A katera skupina je resnični islam?
• Kako se o tem lahko dejansko prepričamo?

Dobra vprašanja!

Vsako od omenjenih ”verskih skupin” so različni ljudje označili za sekte ali zablodele skupine na stopnjah, ki so na meji ali pa popolnoma izven islama.

Preden poskusimo razumeti, kdo ima prav in kdo se pri tej zadevi moti, je precej koristno, da porabimo trenutek za obnovitev pomenov dejanskih besed, ki jih bomo uporabili v naši diskusiji.

Osnovni pojmi

Pričenjamo z vpogledom v pomene ključnih besed v arabskem jeziku, saj nam bo to pomagalo pri pravilnih zaključkih in izognili se bomo še večji zmedi. Prva od vseh besed, ki jih moramo razumeti, je ”islam” in takoj zatem beseda ”musliman”. Te besede niso slovenske in zato se jih mora razumeti v arabščini. Ne prevajajo se v eno besedo.

1. Kaj je islam?

Ves čas bi se morali spraševati: ”Kaj izraz “islam” pravzaprav pomeni?”

Besed “Islam” prihaja iz korena ”slm” ali ”salama” in se v oziru na vero v arabščini razume kot:

Predanost Opustitev zla in poželenj – predaja Stvarniku.
Podreditev Strinjanje s pogoji služenja Vsemogočnemu Bogu.
Pokornost Izpolnjevanje Njegovih zapovedi po svojih najboljših zmožnostih.
Iskrenost Delovanje ne glede na to, če kdo opazi ali ga zanima.
Mir Vedro sprejetje vsega, kar ti Vsemogočni Bog podari v tem življenju.

Vse to pride le, če se odrečemo svobodni volji nefsa (jaz ali ego) in damo prednost volji Stvarnika in Oskrbovalca vsega, kar obstaja (ALLAH).

To je podobno nauku v Gospodovi molitvi kristjanov, ko je Jezus, naj je mir z njim, svoje privržence učil, naj v molitvi prosijo: ”Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. (Matej 6)

2. Islam je način življenja

ISLAM je v Kur’anu omenjen kot ”din” ali način življenja posameznika. Popoln način življenja, ki je v ravnovesju z vsem ostalim v stvarstvu Vsemogočnega Allaha. ISLAM zagotavlja obsežna navodila za vse, vključno s hranjenjem, spanjem, medsebojnimi odnosi, ekonomijo, politiko, zdravjem, čaščenjem in celo smrtjo. Celotno vesolje je ”V ISLAMU”, ker je vse del tega, kar je bilo ustvarjeno in ker ga ohranja Vsemogočni Allah.

3. Kdo je musliman?

Sedaj razmislimo o naslednjem logičnem vprašanju: ”Kaj izraz musliman dejansko pomeni?”

Zopet moramo imeti v mislih, da je to arabska beseda in posledično podvržena pravilom arabskega jezika. Pravzaprav je izpeljana iz besede ISLAM. Morda boste mislili, da je ISLAM glagol ali dejanje, MUSLIMAN pa samostalnik, ali tisti, ki opravlja dejanje. V slovenščini, kadar imamo samostalnik, ki opravlja glagol, dodamo pripono. Vendar boste v arabskem jeziku velikokrat našli, da je v ta namen uporabljena predpona MU.

Pri razumevanju tega bo v pomoč nekaj primerov. Glagol v obeh jezikih bomo primerjali s tistim, ki opravlja glagol:

MU – predpona za glagol

Opravljanje glagolov v SLOVENŠČINI Opravljanje glagolov v ARABŠČINI
Potovati Popotnik Safar MUsafir
Klicati Klicalec Ezan MUezin
Moliti Molivec Salah MUsalah
Predati se Predanec Islam MUslim
MUSLIMAN je tisti, ki sledi ali prakticira dejanje ISLAMA

Ko v slovenščini besedo ISLAM razumemo kot dejanje, bi morda rekli, da je vsakdo, ki ”Islamira” – ”islamec ali islamik.” Kajne? V zgornji tabeli vidimo, da v arabščini ”mu”, ki je pred glagolom, nakazuje na isto stvar. Tako razumemo, da je tisti, ki aktivno opravlja glagol ”islam” (predati se Bogu), ”Mu-islam” ali ”Muslim”.

Razumljivo?

Sedaj bi se morali vprašati,

Kako oseba postane musliman?

Le ko se je oseba pripravljena predati zapovedim Višje Avtoritete, kar pomeni pokoriti se Allahu pod Njegovimi pogoji, in sicer v tolikšni meri, kot je on/ona zmožna, postane MUSLIMAN.

Allah v Kur’anu pravi, da je celotno stvarstvo v predanosti Njemu (MUSLIM).

Kaj če bi sonce vprašalo luno: ”Hej, luna! Kakšen musliman si ti? Šiit ali Sunit?” Takšna ideja nima nikakršnega smisla.

Na našo srečo imamo kar nekaj jasnih dokazov, da določimo pravilno rešitev za ta problem.

1. Kur’an

Prvi dokaz, ki se ga omenja v islamu, so dejanski nauki vere, ohranjeni v svojem izvirnem jeziku in besedilu. Allah je preko angela Gabriela v arabskem jeziku razodel Kur’an (recitacijo) Poslancu Muhammadu, naj je mir z njim, ki si ga je zapomnil in ga poučeval svojim družabnikom, ki so si ga prav tako zapomnili in potem to tradicijo prenesli iz generacije na generacijo do nas danes. Kur’an je enak v vsaki mošeji na svetu in v tisoč štiristo letih nihče ni spremenil niti ene besede.

Zagotovo je najpomembnejša lepota islama ohranitev knjige, Kur’ana (ki se ga še vedno pomni in recitira v enaki obliki in jeziku (arabščini) kot pred tisoč štiristo leti).

2. Nauki poslanca Muhmmada ﷺ

Drug dokaz je avtentičnost referenc znanih kot Hadis (preverjeni nauki Muhammad ﷺ). Tudi nauki Muhammada ﷺ so nam razpoložljivi danes. Ohranili in prenesli so jih njegovi sledilci, skupaj z verigo poročevalcev, da so tako zagotovili zanesljivost in avtentičnost.

Tretja točka, islam zagotavlja popoln in uravnotežen način življenja za celotno stvarstvo. Islam je več kot le še ena vera ali religija. Islam ponuja pot k enotnosti vseh ljudi in jim zagotavlja navodila od Vsemogočnega, kako rešiti vse svoje probleme in razhajanja.

Sedaj poglejmo dejanske nauke teh dveh Svetih knjig (tj. Kur’an in Hadis), da izvemo, kaj islam uči o temi delitve na različne skupine ali sekte. Kakor smo že vzpostavili, islam temelji na dveh dokazih: 1) Kur’an, in 2) Nauki poslanca Muhammada ﷺ).

So Suniti, Salafiti, Šiiti, Ahmadije omenjeni v Kur’anu?

Najprej začnimo s Kur’anom. Allah v Kur’anu govori o tistih, ki delijo islam na sekte in skupine:

“Kako lahko zanikate vero, ko se vam recitirajo Allahovi verzi in je med vami njegov poslanec?! In kdor se čvrsto drži Allaha, tak je že usmerjen na Pravo pot. O, vi, ki verujete! Bojte se Allaha s pravo bogaboječnostjo in ne umrite, ne da bi bili muslimani (predani Stvarniku). In čvrsto se držite Allahove vrvi in ne razhajajte se! Spomnite se Allahovega blagra do vas, ko ste bili sovražniki, pa je On zbližal vaša srca in ste z njegovim blagrom postali bratje; in ko ste bili na samem robu Ognjenega brezna, pa vas je On rešil njega. Tako Allah pojasnjuje svoje verze (znamenja), da bi lahko bili vodeni (na Pravo pot). In bodite narod, ki bo pozival k dobremu, nagovarjal k spodobnemu vedenju ter odvračal od zla; takšni so zares uspešni. In ne bodite kot tisti, ki so se razedinili in razšli v mnenju, zatem ko so k njim že prišli jasni dokazi. Takšnim so namenjene ogromne muke.” [Plemeniti Kur’an 3: 101-105]

“Zares s tistimi, ki so se v svoji veri razdelili in so postali ločine nimaš prav nič skupnega. Odločitev o njih je pri Allahu, ko jih bo obvestil o tem, kar so bili počeli.” [Plemeniti Kur’an 6:159]

Preglejmo nekatera pomembna dejstva. Za trenutek pomislite in si postavite naslednje vprašanje:

”Ali se besedi ‘islam’ in ‘musliman’ pojavita v knjigi islama (Kur’anu)?” Odgovor: ”DA!”

Kot muslimanom nam je v samem Kur’anu naročeno, da razrešimo vse naše razlike glede na ta dva vira, v nasprotnem bomo pri našem Gospodarju smatrani za nevernike, kakor je On to omenil v Kur’anu:

“Pri Gospodarju tvojem, ne bodo verjeli, vse dokler ne sprejmejo tebe za razsodnika v medsebojnih sporih; in nato pri njih ne bo prav nikakršnih zadržkov glede tvoje razsodbe in se bodo vdano predali.” [Plemeniti Kur’an 4:65]

“Kadar Allah in Njegov Poslanec kaj odredita, noben vernik in ne vernica nimata pravice ravnati po svoji izbiri. Kdor se ne pokori Allahu in Njegovemu Poslanca, ta je očitno zablodil.” [Plemeniti Kur’an 33:36]

Sedaj se vrnimo k temu, kar je Allah rekel v Svoji sveti knjigi. Allah je tiste, ki sledijo Njegovi pravi poti (Al-Mustakim) islama, imenoval za muslimane. Prav tako pravi, naj ne umremo drugače kot muslimani, sledi pa izjava, ki vernikom ukazuje, naj se ne razdelijo v skupine:

“Resnično je prava vera pri Allahu islam.” [Plemeniti Kur’an 3:19]

“In kdor prevzame drugo vero kot islam, nikoli ne bo sprejeta in na onstranstvu bo eden od pogubljenih.” [Plemeniti Kur’an 3:85]

“O, vi, ki verujete! Bojte se Allaha s pravo bogaboječnostjo in ne umrite, ne da bi bili muslimani (predani Stvarniku).” [Plemeniti Kur’an 3:102]

“In čvrsto se držite Allahove vrvi in ne razhajajte se! Spomnite se Allahovega blagra do vas, ko ste bili sovražniki, pa je On zbližal vaša srca in ste z njegovim blagrom postali bratje; in ko ste bili na samem robu Ognjenega brezna, pa vas je On rešil njega. Tako Allah pojasnjuje svoje verze (znamenja), da bi lahko bili vodeni (na Pravo pot).” [Plemeniti Kur’an 3:103]

“Kogar Allah hoče usmeriti (na Pravo pot), mu odpre prsa za islam. Za kogar pa hoče, da je v zablodi, stori, da so mu prsa ozka ter stisnjena, kakor bi se vzpenjal na nebo. Tako Allah stori, da je nesnaga (hudič) v tistih, ki ne verujejo.” [Plemeniti Kur’an 6:125]

“Ali je tisti, ki mu je Allah razširil prsa za islam in je na svetlobi svojega Gospodarja (enak tistemu, ki ga je zavrnil)? Gorje tistim, katerih srca postanejo trda pri omenjanju Allaha. Takšni so v očitni zablodi.” [Plemeniti Kur’an 39:22]

“Kdo je še večji krivičnik od tega, ki si izmišlja o Allahu laži, medtem ko je pozvan k islamu? Allah ne pokaže prave poti zločinskim krivičnikom.” [Plemeniti Kur’an 61:7]

“Reci: “Moje molitve, moji obredi, moje življenje in moja smrt so resnično posvečeni Allahu, Gospodarju vseh svetov, ki mu nič in nihče ni enak. Tako mi je zapovedano in jaz sem prvi musliman!” [Plemeniti Kur’an 6:162-163]

“Allah je zadovoljen s prvimi muslimani med muhadžiri in ansariji, ki so prehiteli druge, in vsemi tistimi, ki jim sledijo v dobrem; oni pa so tudi zadovoljni z Njim. Zanje je pripravil Vrtove, pod katerimi tečejo reke; v njih bodo večno in za vekomaj. To je ogromen uspeh.” [Plemeniti Kur’an 9:100]

“In zapovedano mi je, da sem prvi musliman” [Plemeniti Kur’an 39:12]

“In borite se za Allaha, kakor se je Zanj treba boriti! On vas je izbral in vam ni določil ničesar težkega v veri, ki je pot vašega očeta Abrahama. On (Allah) vas je že prej imenoval muslimani in tudi v tem (Kur’anu), da bi bil Poslanec priča vam, vi pa priče ljudem. Zato vestno opravljajte molitev, dajajte Zakat in se držite Allaha! On je vaš Zaščitnik. Kako čudovit Zaščitnik je in kako čudovit Podpornik!” [Plemeniti Kur’an 22:78]

“Resnično, Allah je muslimanom in muslimankam, vernikom in vernicam, pokornim moškim in pokornim ženskam, iskrenim moškim in iskrenim ženskam, potrpežljivim moškim in potrpežljivim ženskam, ponižnim moškim in ponižnim ženskam, moškim, ki delijo miloščino, in ženskam, ki delijo miloščino, moškim, ki se postijo, in ženskam, ki se postijo, moškim, ki varujejo svoje sramne dele, in ženskam, ki varujejo svoje sramne dele, moškim, ki se pogosto spominjajo Allaha, in ženskam, ki se Ga pogosto spominjajo, pripravil odpuščanje in veliko nagrado.” [Plemeniti Kur’an 33:35]

Hadis o delitvi na skupine in sekte

Sedaj poglejmo izjave in nauke poslanca Muhammada ﷺ ki nam je rekel:

”Zapomnite si, nekega dne se boste pojavili pred Allahom in odgovarjali za svoja dejanja. Zato se pazite, da potem, ko odidem, ne skrenete s poti pravičnosti. Ljudje, noben poslanec ali glasnik vere ne bo prišel za menoj in nobena nova vera se ne bo rodila. Zato razmislite, o, ljudje, in razumite, kaj vam prenašam. Za seboj puščam dve stvari, Kur’an in Sunnet (Hadis), če sledite temu, ne boste nikoli skrenili.”

V Hutbatul-Vada (znani tudi kot Zadnja pridiga poslanca Muhammada ﷺ je rekel:

”Muslimani se bodo razdelili v 73 skupin. Vse bodo v Peklu, razen ene. Tista, ki bo na tem, na čem smo danes jaz in moji družabniki.”

To je univerzalna skupina islama, ki živi življenje temelječe na Kur’anu in Sunni. Poslanec nikoli ni rekel, da je salafist ali sunit ali šiit, mi pa moramo početi, kar je počel naš poslanec, in sicer poimenoval muslimani in samo muslimani.

Muhammad ﷺ je v enem hadisu rekel:

”Tako dovoljene kot nedovoljene stvari so jasne, vendar so med njimi dvomljive (sumljive) stvari in večina ljudi nimajo znanja o njih. Kdor se obvaruje teh sumljivih stvari, reši svojo vero in svojo čast. In kdor se zaplete v te sumljive stvari je kakor pastir, ki pase (svoje živali) blizu Hima (zasebnega pašnika) nekoga drugega in v vsakem trenutku je izpostavljen, da vstopi nanj. (O, ljudje!) Pazite se! Vsak kralj ima svojo Hima in Allahova Hima na zemlji so Njegove prepovedane stvari. Pazite se! Obstaja del mesa v telesu, če postane dober, celotno telo postane dobro, če pa postane slabo, celotno telo postane slabo. To je srce.” (Sahih Bukhari, vol. 1, hadis 49)

Poslanec Muhammad , naj je mir z njim, nam je v hadisu (naukih in izjavah) povedal; molil in prosil je Allaha za tri stvari, vendar sta mu bili uslišani le dve. Povedal nam je.

”Prosil sem Allaha, da moj narod (muslimani) ne bi bili uničeni tako, da bi bili v manjšini. In Allah je uslišal to prošnjo. Potem sem prosil Allaha, da moj narod (muslimani) ne bi bili uničeni zaradi revščine. In Allah je uslišal to prošnjo. Prosil sem Allaha, da moj narod (muslimani) ne bi bili uničeni zaradi delitev in medsebojnega bojevanja. Allah ni uslišal te prošnje.”

Dodatno je Poslanec ﷺ rekel:

”Muslimani se bodo razdelili v 73 skupin. Vse bodo v Peklu, razen ene. Tista, ki bo na tem, na čem smo danes jaz in moji družabniki.”

Opazite, da je rekel, da bodo ”odrešena sekta” tisti, ki bodo ostali na tem, na čem so bili on in njegovi družabniki, kar pomeni ”Kur’an in Sunnet”. Iz zgornjega jasno vidimo, da nas je Allah Vzvišeni poimenoval le kot muslimane.

Še več, ko pretehtamo, da morajo zablodele skupine vedno imeti neko vrsto imena, da se razlikujejo od drugih, opazimo vzorec. Če nekdo čuti, da se mu je nujno opisati kot določena vrsta ”muslimana”, potem je to njegov ali njen problem.

Seveda oseba lahko reče: ”Jaz sem visok musliman,” ali: ”On je nizek musliman,” ko je ta vrsta opisa namenjena identifikaciji fizičnih lastnosti. Še več, oseba lahko uporabi narodnost ali nacionalnost, da opiše muslimana z namenom določitve njihovega porekla, kakor je ”pakistanski musliman” ali ”arabski musliman”. Te vrste opisovanja osebe ne daje izpod okrilja islama.

Problem se pojavi, ko je pridevnik povezan z besedo ”musliman” ali besedo ”islam” z ozirom na vero ali verovanje.

Razumeti moramo, da je Allah, Slavljeni in Vzvišeni, tako v Kur’anu kot v izjavah Poslanca ﷺ pojasnil, da je bila religija islam izpopolnjena in dovršena že za časa Poslanca ﷺ in da nobena nova religija ne bo prišla vse do Zadnjega dneva. In da je tiste, ki sledijo islamu, Allah poimenoval muslimani.

V enem hadisu je Poslanec ﷺ s palico potegnil ravno črto v pesek . Rekel je:

”To je Ravna pot k Allahu (kar pomeni pot islama).” Potem je narisal krivine desno in levo od ravne črte in rekel: ”To so zablodele skupine (ali sekte islama) in vsaka ima hudiča, ki kliče vanjo.”

Rekel je, da bo vedno obstajalo glavno telo muslimanov, ki bodo na Pravi poti vse do Zadnjega dneva.

Sedaj razmislimo o tem istem konceptu in ga uporabimo na različnih skupinah, ki prav vse trdijo, da so ”odrešena sekta”. Če nekaj ni bilo razodeto v času življenja Poslanca ﷺ in tega niso počeli njegovi družabniki, naj bo Allah zadovoljen z njimi, zakaj bi to potem mi hoteli vključiti v naš din (način življenja v islamu), medtem ko je Allah v Svoji knjigi jasno povedal:

“Resnično je prava vera pri Allahu islam.” [Plemeniti Kur’an 3:19]

In ponovno v poglavju Al-Maida, ko Allah, Slavljeni in Vzvišeni, pravi:

“Danes sem vam izpopolnil vašo vero in vam dopolnil Svoj blagoslov. In zadovoljen sem s tem, da je islam vaša vera.” [Plemeniti Kur’an 5:3]

Šejh Mohammad Jibaly, islamski učenjak, je omenil hadis Poslanc ﷺ v katerem Poslanec, naj je mir z njim, pravi, da nam je vse do Zadnjega dneva prepovedano imenovati same sebe z nekim drugim imenom kot ”Abdullah, Abdur-Rahman in musliman.”

Te besede bi morale pustiti globok vtis na vernike danes, kakor tudi na tiste, ki so jih slišali pred tisoč štiristo leti. Danes bolj kot kdajkoli vidimo, kaj so ta imena in skupine proizvedle na poti delitve, sovraštva in nasilja.

Prosimo Allaha, naj nas naredi kot eno telo, združeno pri vsem, kar je dobro v islamu. Amin. In naj nas Allah za vsako ceno izogne delitvi resničnih muslimanov. Amin.

  • slovenka v islam

    Sem Slovenka in bivša kristjanka in sprejela sem islam

    Pred vami je kratka zgodba naše slovenke sestre Alenke, ki opisuje svojo pot do islama. Pr…
Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…