Home Osnove Jezus in Biblija Biblija omenja prihod poslanca Muhammada ﷺ

Biblija omenja prihod poslanca Muhammada ﷺ

Svetopisemske prerokbe o prihodu Muhammada ﷺ

Svetopisemske prerokbe o prihodu poslanca Muhammada ﷺ so za ljudi, ki verujejo v Biblijo, dokaz o resnici islama.

V peti Mojzesovi knjigi, v 18. verzu, je Mojzes navedel, da mu je Bog rekel:

Obudil jim bom preroka izmed njihovih bratov, kakor tebe, in položil bom svoje besede v njegova usta in govoril jim bo vse, kar mu bom zapovedal. Kdor ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo govoril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor. (peta Mojzesova knjiga 18:18-19)

S pomočjo teh dveh verzov lahko zaključimo, da mora imeti poslanec v omenjeni prerokbi sledeče tri lastnosti:

  • Bo kot Mojzes
  • Prišel bo od bratov Izraelcev
  • Bog bo položil Svoje besede v usta tega poslanca in izjavil bo kar mu bo ukazal Bog.

Globlje preglejmo te tri lastnosti.

1. Poslanec kot Mojzes

Poslanca, ki bi si bila bolj podobna kot sta si Mojzes in Muhammad (mir z obema) ne obstajata.

  • Obema je bil dan obširen zakon in sistem življenja
  • Oba sta se spopadla s svojimi sovražniki in zmagala na čudežen način
  • Oba sta bila sprejeta kot poslanca ter državnika
  • Oba sta emigrirala pred poskusi umor zasledujočih zarotnikov.

Podobnosti med Mojzesom in Jezusom se ne ujemajo le v zgoraj omenjenih, ampak tudi v ostalih kritičnih podobnostih, in sicer v naravnem rojstvu in družinskem življenju. Jezusova smrt je drugačna od smrti Mojzesa in Muhammada ﷺ. Poleg tega so Jezusa njegovi privrženci smatrali kot Božjega sina, ne pa kot Božjega poslanca, kakor Mojzesa in Muhammada ﷺ. Kljub temu muslimani verujemo, da je bil Jezus Božji poslanec, kot sta bila Mojzes in Muhammad ﷺ. Tako se ta prerokba nanaša na Muhammada ﷺ in ne na Jezusa, ker mu je bil Muhammad ﷺ bolj podoben kot Jezus.

Iz zaznamka iz Evangelija po Janezu, kjer so judje čakali na izpopolnitev treh posebnih prerokb, opazimo naslednje:

  • prihod mesije
  • prihod Elije
  • prihod poslanca.

To je očitno iz treh vprašanj, ki so bila postavljena Janezu Krstniku:

To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: “Kdo si ti?”, je priznal in ni tajil. Priznal je: “Jaz nisem Mesija.” 21 “Kaj torej? Si mar Elija?” so ga vprašali. “Ne, tudi to nisem,” jim je rekel. “Ali si prerok?” “Ne,” je odgovoril. (Janez, 1:19-21)

Če bi pogledali v Biblijo, bi v stranskih opombah našli zapis, da kjer se pojavi beseda “prerok” v Janezu 1:21, se te besede nanašajo na prerokbo Pete Mojzesove knjige (18:15 in 18:18). Od tod sklepamo, da Jezus Kristus ni poslanec, ki je omenjen v Peti Mojzesovi knjigi (18:18).

2. Prišel bo od bratov Izraelcev

Abraham je imel dva sinova, Izmaela in Izaka (prva Mojzesova knjiga 21). Izmael je postal oče arabskega, Izak pa judovskega naroda. Omenjeni poslanec naj ne bi prišel od judov, ampak njihovih bratov, tj. Izmaelcev. Muhammad ﷺ potomec Izmaelcev, je vsekakor ta poslanec.

Tudi Izaija (42:1-13) govori o Božjem služabniku, o njegovemu “izbrancu” in “glasniku”, ki bo prinesel zakon. “Ne bo opešal in ne klonil, dokler ne vzpostavi pravice na Zemlji in otoki ne dočakajo njegove postave.” (Izaija 42:4) Enajsti verz povezuje tega glasnika s potomci Kedarja.

Kdo je Kedar? Po Prvi Mojzesovi knjigi (25:13) je bil Kedar drugi sin Izmaela, prednik poslanca Muhammada ﷺ.

3. Bog bo položil Svoje besede v usta tega poslanca

Božje besede (Plemeniti Kur’an) so bile resnično položene Muhammada ﷺ usta. Bog je poslal angela Gabrijela, da Muhammada ﷺ nauči točne Božje besede in ga zaprosil, naj jih recitira ljudem tako, kot jih je slišal. Torej te besede niso bile njegove, temveč Božje. Niso prišle iz njegovih lastnih misli, ampak jih je angel Gabrijel položil v njegova usta. Muhammadovi ﷺ sodobniki in njihovi nasledniki so se jih učili na pamet in jih tudi zapisali.

Upoštevajmo, da je Bog v Peti Mojzesovi knjigi rekel:

Kdor ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo govoril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor (peta Mojzesova knjiga 18:19)

To pomeni, da vsak, ki veruje v Sveto Pismo, mora verjeti v to, kar je bilo dano preroku, v tem primeru poslancu Muhammadu ﷺ.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Kaj je Eid? Zakaj muslimani praznujejo ta praznik?

Kaj je Eid? Ali se muslimani resnično lahko zabavajo? Break – fast = Breakfast! Eid Al-Fit…